LINE PROMOTE_728x90.jpg

วันอาหารโลก World Food Day

เรื่องอาหารการกิน เมืองไทยเราขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำ อุดมสมบูรณ์ทั้งธัญหาร พืชผักผลไม้ เนื้อสัตว์ และอาหารทะเล เมนูอาหารแบบไทยๆจึงมีความหลากหลายและมีการผสมผสานวัตถุดิบที่มีมากมายได้อย่างลงตัว นอกจากนี้ในยุคที่การสื่อสารคมนาคมทำได้อย่างฉับไว วัฒนธรรมการกินของนานาประเทศ ก็ถูกนำเข้ามาแพร่หลายในเมืองไทย เชื่อว่าคนไทยจำนวนไม่น้อยชื่นชอบในการรับประทานอาหารญี่ปุ่น อาหารเกาหลี อาหารอิตาเลี่ยน หรืออาหารจีน

When it comes to food, Thailand is globally known as a fertile nation whose land is abundant with natural resources, fruits, vegetables, poultry, cattle and seafood. Thai cuisine is, therefore, very diverse and made from a creative-yet-perfect combination of natural ingredients. In this digital and social media era, other cuisines and food cultures from around the world have consequently poured into Thailand causing its people to be more exposed to international dishes. Nowadays, a large number of Thai people enjoy Japanese, Korean, Italian or Chinese food.

แต่ก่อนที่เราจะได้กินอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์แบบนี้ ในอดีตเราก็เคยพบเจอปัญหาภาวะโภชนาการจนได้เข้าร่วมและรับการสนับสนุนจากหน่วยงานระดับโลก เพื่อเร่งฟื้นฟูเกษตรกรรมของประเทศ ซึ่งหน่วยงานนั้นก็คือ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO ที่เราจะมาทำความรู้จักกันค่ะ

Before we have such abundance of food, Thailand once faced quite a serious nutritional crisis in the past. Fortunately, the country was supported by an international specialized agency like the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) to enhance the national agriculture.

องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations หรือ FAO) ริเริ่มก่อตั้งขึ้นมาหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งก่อให้เกิดความหายนะให้กับระบบการเกษตร การขนส่งและการตลาด ตลอดจนประชากรของโลกต้องประสบกับความทุกข์ยากจากความหิวโหยและอดอยาก ทำให้ประเทศ ต่างๆ 44 ประเทศ ร่วมกันจัดตั้งองค์การอาหารและเกษตรขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2488 สำนักงานแรกตั้งอยู่ที่เมืองควิเบกซิตี รัฐควิเบก ประเทศแคนาดา ต่อมาในปี พ.ศ. 2490 ได้ย้ายสำนักงานใหญ่มาที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา และปัจจุบันสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยกำหนดบทบาทและหน้าที่คือ

  • บทบาททางด้านอาหาร โดยการจัดหาอาหารให้แก่ประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาในรูปของการพัฒนาทางเศรษฐกิจควบคู่กันไป

  • บทบาททางด้านการเกษตร โดยการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

  • บทบาททางด้านการประมง โดยการเก็บรวบรวมและแจกจ่ายข้อมูลทางด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมง ช่วยปรับปรุงวิธีการและเครื่องมือประมงใหม่สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้น

  • บทบาททางด้านป่าไม้ โดยส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าไม้ การพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ และเทคโนโลยีทางด้านวนศาสตร์

The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) was first established right after the end of World War II which caused devastation to the agricultural system, logistics and trade worldwide. Moreover, the world’s population had to suffer from famine and starvation. As a result, 44 countries officially founded an international permanent organization for food and agriculture on 16 October 1945 with its first headquarters in Quebec City, Canada. Later in 1947, the headquarters was moved to Washington D.C., USA and later moved to its current location in Rome, Italy. The roles and missions of FAO are as follows:

  • Food Mission : The organization helps provide and supply food for countries around the globe particularly for developing countries together with economic development implementation.

  • Agriculture Mission : The organization applies modern technologies and equipment in increasing the agricultural products.

  • Fishery Mission : The organization collects and distributes data in various fields relating to fishery. This helps improve fishery methods and equipment to be more consistent with the more advanced technology.

  • Forestry Mission : The organization promotes forest preservation, forest area development and forestry sciences & technology.

จากบทบาทดังกล่าวทำให้ประเทศสมาชิกทั่วโลก ได้พร้อมใจกันกำหนดให้วันที่ 16 ตุลาคมของทุกปี อันเป็นวันคล้ายวันก่อตั้งองค์การอาหารและเกษตรเป็นวันอาหารโลก มีการจัดกิจกรรมต่างๆขึ้นเช่น การอภิปราย การจัดนิทรรศการ และกิจกรรมอื่นๆ ภายใต้หัวข้อที่กำหนดขึ้นเหมือนกันทั่วโลก ซึ่งสอดคล้องกับคำขวัญวันอาหารโลกในแต่ละปี คำขวัญในวันอาหารโลกปีต่างๆ โดยคำขวัญในแต่ละปี จะปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น