LINE PROMOTE_728x90.jpg

10 อันดับอาหารอุดมแคลเซียมสูง ต้านกระดูกพรุน

สุขภาพร่างกายเป็นสิ่งควรค่ารักษาหากยังมีเวลาและกำลังแรงกายอยู่ เพราะหากปล่อยละเลยไว้ยาวนาน ร่างกายของเราอาจถดถอยหรือเสื่อมสภาพไปในที่สุด และถึงแม้ว่ากาลเวลาจะเป็นสิ่งหยุดยั้งไม่ได้ แต่การรู้จักดูแลสุขภาพตนเอง ณ ตอนนี้ด้วยการทานอาหารดีมีประโยชน์ ควบคู่กับการออกกำลังกาย ย่อมทำให้ร่างกายของเราฟิตแอนด์เฟิร์มอยู่เสมอค่ะ


Health is the most valuable asset that you should maintain when you still have time and energy, otherwise, it will slow down or deteriorate eventually. Although we can’t stop the clock from ticking, we can take care of our health by consuming nutrient-dense foods together with exercising regularly.


สำหรับผู้สูงอายุ หนึ่งในปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นบ่อยมักเกี่ยวข้องกับกระดูก เนื่องจากเมื่อร่างกายเข้าสู่ช่วงวัยทองหรือวัยชรา การสูญเสียมวลกระดูกในร่างกายและแร่ธาตุสำคัญอย่างแคลเซียมจะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่งผลให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เสี่ยงเกิดโรค “กระดูกพรุน” ซึ่งเป็นดั่งภัยเงียบที่คอยคืบคลานเข้ามาเรื่อยๆ ครั้งนี้แอดมินจะมาแนะนำ “10 อันดับอาหารอุดมแคลเซียมสูง” และพาเพื่อนๆ ไปรู้จักกับโรคกระดูกพรุนมากขึ้น มาติดตามกันต่อเลยค่ะ


One of the common health problems in the elderly is related to bones. When people enter the golden age or old age, the loss of bone mass and essential minerals like calcium will be unavoidable which can cause “osteoporosis” in most older adults. The bone-thinning disease is regarded as a silent danger that most people don’t realize. It’s best to learn more about osteoporosis as well as the top 10 rich-calcium foods to avoid the disease.

>>ช็อปวัตถุดิบทำเมนูยำแอปเปิลปลากรอบ<<

>>Shop Ingredients for Spicy Apple Salad with Dried Fish<<


รู้จักโรค “กระดูกพรุน” ภัยเงียบของคนสูงวัย

Getting to Know Osteoporosis: Silent Danger in Elderly

กระดูก เป็นหนึ่งในอวัยวะสำคัญของร่างกายมนุษย์ ทำหน้าที่ช่วยพยุงกล้ามเนื้อ สนับสนุนให้ร่างกายตั้งตรงและขยับเขยื้อนได้ ช่วยปกป้องอวัยวะอื่นๆ เช่น สมอง หัวใจ ตับ ปอด และไขสันหลังให้ปลอดภัย นอกจากนั้นกระดูกยังเป็นแหล่งสะสมแร่ธาตุแคลเซียม ขณะที่ไขกระดูกทำหน้าที่ผลิตเม็ดเลือดให้กับร่างกายค่ะ กระบวนการสร้างกระดูกเกิดขึ้นตั้งแต่ในครรภ์มารดา และพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปจนถึงอายุ 25-30 ปี หลังจากนั้นกระดูกจะหยุดการเจริญเติบโตและจะมีอัตราการสลายตัวของมวลกระดูกเรื่อยๆ จึงเป็นเหตุผลทำให้ โรคกระดูกมักเกิดขึ้นในวัยผู้ใหญ่และวัยชรานั่นเอง


Bone is an important part of the human body. Its various functions consist of providing support structurally for the body, allowing the body movements, and protecting other organs such as brain, heart, liver, lungs, and spinal cord. Moreover, it is the place where minerals including calcium are stored while the bone marrow produces blood cells. The process of bone formation begins in the womb and continuously develops until the ages of 25-30. After reaching the peak bone density, people will starts losing bone mass which leads to osteoporosis, a bone disease commonly found in adults and the elderly.


หนึ่งในโรคเกี่ยวข้องกับกระดูกที่เป็นดั่งภัยเงียบของผู้สูงอายุคือ “โรคกระดูกพรุน” (Osteoporosis) ค่ะ ซึ่งโรคนี้เป็นสภาวะที่กระดูกในร่างกายเริ่มเสื่อมสภาพและบางลง เนื่องจากการสูญเสียแคลเซียมในกระดูก ทำให้กระดูกไม่แข็งแรง บาง หักง่าย และอาจนำมาสู่ความเสี่ยงโรคกระดูกหลังโก่ง หลังค่อม (Kyphosis) มีอาการปวดหลังเรื้อรัง หรือหากสูญเสียมวลกระดูกมากก็อาจนำไปสู่ความพิการได้


A silent danger in older adults, osteoporosis is one of the bone illnesses due to the loss of bone mineral density causing the bones to become weak, thin, and brittle. It may also lead to the risk of kyphosis which brings chronic back pain or possible disability in case a great loss of bone mass.


โดยทั่วไป โรคกระดูกพรุนเกิดได้ทั้งเพศชายและเพศหญิง แต่จะพบมากในเพศหญิงหมดประจำเดือนอายุ 65 ปี ขึ้นไป เนื่องจากขาดฮอร์โมนเอสโตรเจน (Estrogen) หรือในกรณีผ่าตัดรังไข่ออกทั้ง 2 ข้าง ขณะที่เพศชายมีอัตราการเกิดโรคกระดูกพรุนต่ำกว่าและมักมีปัจจัยเสี่ยงจากโรคพิษสุราเรื้อรัง (Alcoholism) และการขาดฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน (Testosterone) ค่ะ


In general, the bone-thinning disease can happen to both males and females. However, it mostly occurs in women in menopause at age 65 due to the decline in Estrogen hormone or having ovaries removed. Whereas men are faced with a lower risk of developing osteoporosis with the risk factors being alcoholism and low testosterone levels.


อาการของโรคกระดูกพรุน

Osteoporosis Symptoms

โรคกระดูกพรุนในระยะเริ่มต้นมักไม่แสดงอาการชัดเจน เช่น อาการเจ็บปวด นอกจากกระดูกบริเวณนั้นๆ จะได้รับการกระทบกระเทือนหรือเกิดอุบัติเหตุ ทำให้โรคกระดูกพรุนเป็นดั่ง “ภัยเงียบ” หากไม่ดูแลตัวเองและได้รับการตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูกเป็นประจำ โรคกระดูกพรุนอาจสั่งสมความรุนแรงและสร้างความเสียหายได้ในอนาคตค่ะ นอกจากอายุ ปัจจัยทำให้เกิดโรคกระดูกพรุนยังมาจาก พันธุกรรม โรคประจำตัว ภาวะโภชนาการ วิถีการใช้ชีวิต และ ยารักษาโรค อีกด้วย ดังนั้นหากรู้สึกว่ากำลังเสี่ยงเป็นโรคกระดูกพรุน คำแนะนำที่ดีที่สุดคือหมั่นตรวจเช็คร่างกาย ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับการตรวจเช็คมวลกระดูกเพื่อหาแนวทางป้องกันแก้ไข ก่อนโรคกระดูกพรุนจะทำให้การใช้ชีวิตไม่สะดวกหรือส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายในระยะยาวได้ค่ะ


There are no symptoms or any kind of pain in the early stages of osteoporosis unless the bone in that particular area has been affected in an accident. This silent danger can do serious harm in the future if you don’t look after yourself and get a bone density test regularly. Apa