top of page
Branding_100[Jun2023]-03.jpg

เปิดเคล็ดลับอัปความสูงให้ลูกน้อยเติบโตอย่างสมวัย

ถ้าพ่อแม่ตัวไม่สูง ลูกสามารถสูงขึ้นได้ไหมนะ? เพราะความสูงของคนเราเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย หากพ่อแม่อยากให้ลูกๆ มีส่วนสูงที่น่าพอใจ ก็ต้องเร่งดูแลลูกน้อยตั้งแต่ยังเล็กนะคะ เนื่องจากในช่วงแรกของชีวิตทารกจะมีอัตราการเจริญเติบโตที่เร็วมาก หลังจากนั้นจะค่อยๆ ลดหลั่นการเจริญเติบโตในอัตราที่ช้าลงเมื่อถึงในวัยผู้ใหญ่ ดังนั้นการเริ่มต้นอัปความสูงลูกๆ ก่อนก็ได้เปรียบกว่า ท็อปส์ พิกส์ขอชวนคุณผู้ปกครองทุกคนมาชมเคล็ดลับเพิ่มความสูงให้ลูกน้อยตั้งแต่วัยแบเบาะที่แอดมินหยิบมาฝากกันค่ะ สำหรับบ้านไหนอยากให้ลูกรูปร่างสูงโปร่งดูสมส่วนและสมวัยต้องห้ามพลาดเป็นอันขาดค่า...


Can a kid become tall if the parents are short? There’re many factors that affect a child’s height. In case that the parents wish to make their children grow taller, it’s necessary to care for the kids from early childhood as they grow at a fast pace during the first stage of life. Their growth becomes less rapid when they enter adulthood. So, the kids will be taller if you start to care for them earlier. We would like to share some ideas to increase the kid’s height from early childhood. If you would like your children to grow taller with normal body proportion, don’t miss this article…


>>ช็อปผลิตภัณฑ์เพิ่มส่วนสูงให้ลูกน้อย<<

>>Shop products to increase kid’s height<<


ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสูงของเด็กมีอะไรบ้าง?

What are the factors influencing the child’s height?


ดีเอ็นเอ

DNA


ดีเอ็นเอ หรือพันธุกรรมที่ถูกถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูก ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่กำหนดความสูงของเด็กได้ค่ะ

DNA means genes that a child inherits from their parents. This factor can determine the child’s height.


ฮอร์โมน

Hormones


ร่างกายจะผลิตฮอร์โมนที่ช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกายและการเสริมสร้างกระดูกใหม่ ซึ่งฮอร์โมนเหล่านั้นประกอบไปด้วย Human body releases hormone to promote physical growth and generate new bone tissues. The hormone relevant to height are:

  • ฮอร์โมนการเจริญเติบโต หรือโกรทฮอร์โมน (Growth Hormone) เป็นฮอร์โมนที่สร้างขึ้นจากต่อมใต้สมอง ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่สำคัญที่สุดอันมีผลต่อความสูงโดยตรง หากเด็กมีภาวะการณ์ขาดฮอร์โมนชนิดนี้ ก็จะทำให้น้องๆ มีการเจริญเติบโตช้ากว่าเด็กคนอื่นได้ค่ะ Growth Hormone: Growth hormone is produced by pituitary gland, and it’s directly related to height of a person. Children with growth hormone deficiency tends to experience delayed growth compared to other kids in general.

  • ฮอร์โมนไทรอยด์ เป็นฮอร์โมนที่ผลิตขึ้นจากต่อมไทรอยด์ มีหน้าที่กระตุ้นการเจริญเติบโตโดยทำงานควบคู่กับโกรทฮอร์โมนค่ะ Thyroid Hormone: Thyroid hormone is produced by thyroid gland. It works with growth hormone to stimulate growth and development.

  • ฮอร์โมนเพศ มีส่วนช่วยในการควบคุมการเจริญเติบโต ซึ่งฮอร์โมนเทสโทสเตอร์โรนในเพศชายและฮอร์โมนเอสโตรเจนในเพศหญิง มีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับการเจริญเติบโตในช่วงวัยรุ่น หากเด็กๆ มีปริมาณฮอร์โมนนี้มากเกินไป ก็จะทำให้น้องๆ มีสภาวะที่โตเร็วกว่าปกติได้ค่ะ Sex Hormone: Sex hormone helps controlling growth of a person. Testosterone hormone, major sex hormone in male and estrogen, major sex hormone in female play major role in growth and development during the stage of adolescence. Kids with too much of these hormones may grow abnormally fast.


เคล็ดลับเพิ่มความสูงให้ลูกน้อยที่พ่อแม่สามารถช่วยได้

What the parents could do to increase the child’s height?


ถึงแม้ว่าพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ จะเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อความสูงของลูกน้อยที่คุณผู้ปกครองไม่สามารถควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงได้ แต่แอดมินก็มีเคล็ดลับส่งเสริมประสิทธิภาพการเพิ่มส่วนสูงให้กับลูกน้อยที่คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยน้องๆ ได้ดังนี้ค่ะ


Even though genes or DNA play major roles in kid’s height and it seems to be uncontrollable and unchangeable factor among all parents, we’re going to provide you with helpful tips that you could try to increase height for the children effectively.


อาหาร

Healthy food


อาหารและโภชนาการที่ดีมีบทบาทสำคัญในทุกการเจริญเติบโตของน้องๆ เมื่อได้รับสารอาหารมีประโยชน์อย่างเพียงพอ นักโภชนาการแนะนำว่าคุณผู้ปกครองควรเลือกเนื้อสัตว์ นม และไข่ ซึ่งเป็นแหล่งสารอาหารจำพวกโปรตีนและแคลเซียม รวมไปถึงผักและผลไม้ แหล่งสารอาหารจำพวกวิตามินและแร่ธาตุ เพื่อบูสต์ร่างกายน้องๆ ให้แข็งแรงและเติบโต และอีกสิ่งสำคัญนอกจากการเลือกอาหารที่มีประโยชน์แล้ว ผู้ปกครองก็ควรสอดส่องดูแลเด็กน้อยในการรับประทานอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วยอย่างเช่น ขนมกรุบกรอบ ขนมหวาน และอาหารจานด่วนต่างๆ ซึ่งอาหารเหล่านี้จะเมื่อบริโภคมากเกินไป ร่างกายก็จะขาดสารอาหารจนส่งผลให้ร่างกายชะลอการเจริญเติบโตไปในที่สุดค่ะ


Food and healthy diets are considered major factors in every stage of child’s growth and development especially when they get essential nutrients their bodies require. The nutritionists recommend that the parents encourage children to eat sources of protein and calcium such as meat, milk, and eggs well as fruits and vegetables, sources of vitamins and minerals to promote the children’s growth and strength. Furthermore, it’s also advisable to be careful of what the kids eat, especially junk food snacks such as crispy chips, candies, and fast food. Consuming too much of these unhealthy food results in retarded growth.


การพักผ่อน

Sleep


การพักผ่อนให้เป็นเวลาและเพียงพออย่างการนอนหลับจะช่วยเรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กเป็นอย่างมาก เพราะในขณะที่น้องๆ เข้าสู่ห้วงหลับลึก ร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนที่จำเป็นเพื่อต่อการเจริญเติบโต แต่ในทางกลับกัน ถ้าลูกน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอเป็นเวลาติดต่อกัน ก็อาจจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย อีกทั้งยังก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาอีกมากมาย และทำให้เด็กมีสมาธิสั้นลงด้วยค่ะ


Getting enough sleep regularly affects child’s growth and development a lot. That’s because when the kids enter a deep sleep, their bodies release essential hormones that particularly affect their growth. On the contrary, not getting enough sleep for a long consecutive period of time results in adverse effects on physical growth and other health problems as well as ADHD.


การออกกำลังกาย

Exercise


การออกกำลังกายเป็นประจำ ก็เป็นอีกสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาทางร่างกาย ซึ่งจะช่วยในเรื่องเสริมสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อให้แข็งแรง เมื่อน้องๆ ยังอยู่ในวัยทารกพ่อแม่อาจเน้นให้ลูกน้อยเคลื่อนไหวร่างกายเบาๆ พอมาถึงในช่วงวัยเด็กหัดเดินควรให้ลูกได้เคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นอย่างการกระโดด วิ่ง และเต้นรำตามเสียงเพลง สำหรับเด็กเล็ก คุณผู้ปกครองอาจพาน้องๆ ไปเล่นกิจกรรมกีฬาเพื่อให้ร่างกายตื่นตัว และกระฉับกระเฉง ส่วนเด็กโตควรเน้นกิจกรรมที่ต้องใช้กำลังมากขึ้น ซึ่งช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาทองของเด็ก แอดมินแนะนำให้ผู้ปกครองส่งเสริมริเริ่มให้เด็กๆ เล่นกีฬาที่จริงจังอ่ยางว่ายน้ำ เล่นฟุตบอล หรือฝึกท่ากายบริหารเพื่อยืดกล้ามเนื้อและยืดกระดูกสันหลังให้เติบโตอย่างแข็งแรง ซึ่งการออกกำลังกายเหล่านี้จะช่วยอัปความสูงให้เด็กๆ ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะ


Doing exercises regularly also important for physical development. It promotes bones growth and muscle strength. During the first stage of life, the parents could let them do move a little. When the toddler begins to walk, you should encourage them to be physically active by doing activities such as jumping, running, and dancing to the music. The grown-up kids should do other activities that require more energy to move since it’s golden for them. It’s advisable to encourage them to move a large body by playing sports such as swimming, playing soccer, or doing some stretches to strengthen and promote growth for muscles and bones. These exercises help increasing the kids’ height effectively.


เห็นไหมคะว่าส่วนสูงสร้างได้ แม้ดีเอ็นเอจะไม่ให้ความร่วมมือ หากผู้ปกครองทุกบ้านทำตามที่แอดมินแนะนำ บอกเลยว่าน้องๆ สูงปรี๊ดสมวัยอย่างแน่นอนค่ะ ท็อปส์ พิกส์ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเสริมความสูงให้ลูกน้อยของคุณด้วยการปักหมุดพิกัดช็อปสินค้าอาหารคุณภาพดีมีประโยชน์ โดยสามารถมาช็อปได้ที่ท็อปส์ และเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ทุกสาขา หรือจะเลือกช็อปสะดวกทุกที่ทุกเวลากับท็อปส์ ออนไลน์ ทั้งทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันก็ได้เช่นกันค่ะ และนี่ก็คือสิ่งดีๆ มีสาระที่แอดมินหยิบมาฝากทุกคน สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อน ไว้มีอะไรดีๆ แอดมินจะมาบอกเล่าให้ฟังกันอีกน้า สวัสดีค่า...


As you can see, your can promote your kid’s height even without DNA involved. Follow our tips and your kids will absolutely grow taller. Also, we would like to share the locations where you can find healthy food to increase your kid’s height. You can always shop at any branch of Tops and Central Food Hall near you or visit our online store both website and application and place your order. These are another useful tips that we’ve rounded up for all of you. Well, it’s time for me to go. Goodbye for now and don’t forget to stay tuned for some good tips as always, see you next time…


>>ช็อปผลิตภัณฑ์เพิ่มส่วนสูงให้ลูกน้อย<<

>>Shop products to increase kid’s height<<

Branding_100[Jun2023]-02.jpg
shop anywhere.jpg
bottom of page