LINE PROMOTE_728x90.jpg

ว่าด้วยเรื่องของเนื้อออสเตรเลีย : The Australian Beef Story

เนื้อวัวเกรดพรีเมียมสายพันธุ์แบล็คแองกัสของเราถูกเลี้ยงและขุนเป็นอย่างดี ส่งตรงจากประเทศออสเตรเลีย คัดสรรมาเป็นพิเศษเพื่อคนพิเศษเช่นคุณ

Our Premium Black Angus Beef came from naturally-grazing and well-fed cattle imported from Australia that is guaranteed for its highest quality.