LINE PROMOTE_728x90.jpg

เตรียมความพร้อมเจ้าตัวเล็ก ในวันไปโรงเรียน


ช่วงเวลาของการปิดเทอมที่สนุกสนานของเด็กๆกำลังจะสิ้นสุดลง ฤดูกาลเปิดเทอมภาคเรียนใหม่กำลังจะมาถึงแล้วนะคะ เป็นธรรมดาที่ช่วงปิดเทอมคุณพ่อคุณแม่ อาจจะไม่ค่อยเข้มงวดกับลูกๆมากเท่าใดนัก ดังนั้นเมื่อใกล้เปิดเทอม เราจึงควรเตรียมความพร้อมเพื่อปรับสมดุลให้เด็กๆกลับเข้าสู่โหมดนักเรียน เมื่อถึงเวลาเปิดเทอมจริงๆจะได้ไม่เกิดอาการงอแงหรือเกเรกันขึ้นมา

A joyful time during the school break is almost over and the new semester is coming up. During school holidays, parents usually give children freedom to do things. It’s necessary to help children find balance to get back to school after a long school break. So the children will not throw massive tantrum or feel upset when going back to study.

ปรับเวลาการนอน - Change sleeping habits

ก่อนเปิดเรียนประมาณ 1 สัปดาห์ ควรปรับเวลาการนอนให้เด็กๆนอนเร็วขึ้น เพื่อให้ร่างกายเกิดกระบวนการตั้งนาฬิกา เซ็ทระบบให้ร่างกายรู้เวลาที่แน่นอน และเมื่อร่างกายพักผ่อนอย่างเต็มที่ เด็กๆก็จะตื่นขึ้นมาสดชื่นพร้อมสำหรับการเรียน

It is recommended to change your children’s sleeping habits a week earlier before the new semester begins. Get your children to sleep early so they can set up their bodies’ clocks to the right time. When the children get enough sleep, they will wake up feeling fresh and ready to learn.

ฝึกให้ทานมื้อเช้า - Build a breakfast habit

มื้อเช้าเป็นอาหารมื้อที่สำคัญมาก เพราะช่วยให้สมองทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งพลังงานที่ร่างกายควรได้รับ และเพื่อไม่ให้คุ้นชินกับกิจวัตรประจำวันแบบเดิมๆในช่วงปิดเทอม เช่น ตื่นสาย ทานอาหารไม่ตรงเวลา จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้เข้าที่เข้าทางก่อนจะเปิดเรียน

Breakfast is the most important meal of the day. It helps promote an effective brain function. Breakfast is a good source of energy that the body needs. To help change children’s habit from school holiday routine such as waking up late or eating too late, it’s necessary to change their eating habits before school starts.

ตรวจการบ้าน - Check children’s homework

เป็นข้อที่สำคัญมาก ควรสอบถามเด็กๆเรื่องการทำการบ้าน เพื่อให้เขาจัดการกับความรับผิดชอบของตัวเองให้เรียบร้อย ถ้าพบว่ามีการติดขัดอย่างไร ก็จะได้ช่วยสอนอธิบายให้เด็กๆเข้าใจได้อย่างถูกต้อง

This is very important. Asking your children to complete homework is a good lesson for responsibility. Also, when they struggle with their homework, you can help them find the right answer and understandable explanation.

ทบทวนการเรียน - Review the lessons

แม้จะยังไม่เปิดเรียนแต่การอ่านหนังสือล่วงหน้า จะช่วยให้เด็กๆใฝ่รู้ และเป็นหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ที่จะเป็นผู้ช่วยในการอธิบาย หรือหาคำตอบไปพร้อมๆกัน และเมื่อถึงเวลาในห้องเรียน เด็กๆก็จะเข้าใจการเรียนในห้องได้ดีขึ้น

Opening textbooks and spending some time with them before school starts to motivate your kids to learn. Support your little ones with clear explanations and help them find correct answers. When the children attend the classroom and understand what they learn better, you know your effort is paid off.

ตรวจเช็คอุปกรณ์การเรียน - Check school stationery and learning materials

ไม่ว่าจะเป็น ชุดนักเรียน รองเท้า กระเป๋า หนังสือเรียน และอุปกรณ์การเรียนต่างๆ ควรตรวจเช็คว่ามีครบและสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ หากมีสิ่งที่ชำรุดหรือมีไม่ครบ ก็จะได้ซ่อมแซมและหาซื้อมาให้ครบ ส่วนหนังสือที่ไม่ได้ใช้ หรืออุปกรณ์การเรียนที่ไม่จำเป็นแล้ว อาจเก็บลงกล่องส่งต่อให้คนอื่นที่ขาดแคลน หรือนำไปบริจาคต่อไป

Make sure all necessary materials ranging from school uniforms, shoes, bags, textbooks to stationery are perfectly prepared. Make sure they‘re all in good conditions. Fix the broken ones or buy new ones if you don’t have any. You can also pack the used books, clothing or unnecessary materials in the box for donation or pass them on to those in need.

เสริมสวยเสริมหล่อสไตล์นักเรียน - Get a better look with a new haircut

ปิดเทอมนานเป็นเดือน ทรงผมที่ปล่อยไว้อาจจะยาวเกินไป คุณพ่อคุณแม่ควรพาเด็กๆ ไปตัดผมให้เรียบร้อย เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน นอกจากนี้เด็กผู้หญิงหากปล่อยผมด้านหน้ายาวเกินไป อาจทำให้รบกวนการอ่านหนังสือ บังสายตา ส่วนเล็บก็ตัดสั้นให้ดูสะอาดสะอ้าน เพราะเล็บที่ยาวเกินไป อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บ และยิ่งทำให้มีความเสี่ยงรับเชื้อโรคได้ง่ายๆ ด้วย

After several months of school holidays, your kids’ hair might grow too long. To comply with the school rules, children should have their hair cut. Too long front hair can disturb your little girls from paying attention to what they read. Don’t forget to trim their finger nails for neat and clean appearance. Long nails can possibly cause injuries. Also, it’s quite risky to contact with germs.

ฟิตร่างกายให้แข็งแรง - Keep your children healthy

การออกกำลังกายเล็กๆ น้อยๆ อย่างสม่ำเสมอ ผ่านกิจกรรมการเล่นของเด็กๆ หรือกิจกรรมภายในครอบครัวในช่วงก่อนเปิดเทอม ดีกว่าปล่อยให้เด็กขลุกอยู่กับการนอนดูโทรทัศน์หรือเล่นเกมอย่างแน่นอน และเมื่อสุขภาพแข็งแรง ภูมิต้านทานดี ก็จะไม่เจ็บป่วยง่ายๆ พร้อมรับกับเปิดเทอมภาคปลายที่กำลังจะเข้าฤดูหนาวด้วย

Promote your children’s health through children or families physical activities during school holidays. Instead of letting your kids spending most of the time watching TV or playing games, regular exercise is recommended to boost up physical health as well as immune system. This is the way to prevent your children from sickness and get them ready for the new school semester in the winter.

เตรียมสมองสำหรับการเรียนรู้ - Prepare the brain for better learning

โดยการหากิจกรรมง่ายๆ ที่ช่วยฝึกเรื่องสมาธิ ฝึกความจำให้กับเด็กๆ อาทิ เกมจับคู่ หรือวาดรูป ระบายสี เพราะการฝึกสมาธิ คือการทำจิตใจให้สงบ เป็นหนึ่งวิธีฝึกเพื่อให้เด็กๆเข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น

Find and try some simple activities to increase children’s concentration and working memory such as matching, drawing and painting so they can understand the lessons much better and faster.

ให้เด็กๆพร้อมเสมอสำหรับการเรียนรู้

ต้อนรับเปิดเทอมกับนมยูเอชที >> ที่นี่เลยค่ะ

Get your children ready for learning and back to school with Tops Online

App Dowload_NEW REVISE(LINE)_LINE CARD.j

บทความมาใหม่

บทความมาแรง