LINE PROMOTE_728x90.jpg

รู้ไว้ปลอดภัยจากเบาหวานโรคร้ายใกล้ตัว

เบาหวานเป็นโรคที่แพร่หลายเป็นอย่างมากในประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบัน มีคนไทยที่เป็นโรคเบาหวานกว่า 4.8 ล้านคน และมีสถิติการเสียชีวิตจากโรคนี้ถึงวันละ 200 คนจากสถิติเมื่อปี 2562 แต่เราสามารถหลีกเลี่ยงภัยอันตรายจากเบาหวานได้โดยการศึกษาสาเหตุ การรักษา และการป้องกันกันค่ะ

With a high prevalence of diabetes in Thailand, more than 4.8 million Thai people are diagnosed with diabetes nowadays. In 2019, up to 200 people died from diabetes every day. However, it’s possible to avoid the disease by educating ourselves on causes, treatment, and prevention of diabetes.

>>ช็อปผลิตภัณฑ์ทดแทนน้ำตาล<<

>>Shop sugar substitutes<<

แต่ก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนค่ะว่าเบาหวานที่เราเป็นหรือมีความเสี่ยงเป็นเบาหวานชนิดไหน เพราะเบาหวานแต่ละชนิดก็มีวิธีการรักษาที่แตกต่างกันไป

Before finding out about diabetes, you should recognize the type of diabetes that you currently have or are at the risk of developing, as the treatment for each type of diabetes is varied.

เบาหวานชนิดที่ 1 จะพบเจอได้ประมาณ 5-10% เท่านั้น และส่วนใหญ่จะเจอในเด็ก เป็นเบาหวานที่มีปัญหาจากการที่ตับอ่อนทำงานผิดปกติไม่สามารถผลิตอินซูลินได้ จะรักษาได้โดยการฉีดอินซูลินเข้าร่างกาย

Type 1 diabetes could be found in 5-10% of diabetic patients and commonly found in children. It happens when pancreas can’t produce insulin and patients need to perform insulin injection regularly as a result.

เบาหวานชนิดที่ 2 จะพบได้มากถึง 90% ของคนที่เป็นเบาหวานและมักจะเจอในผู้ใหญ่ที่ไม่ได้มีการดูแลตัวเอง พบในคนที่มีลักษณะอ้วน น้ำหนักเกินเกณฑ์ สาเหตุของการเป็นเบาหวานชนิดนี้คือการที่ร่างกายผลิตอินซูลินออกมาไม่เพียงพอ และมีอาการดื้ออินซูลินร่วมด้วย โดยชนิดนี้เราจะสามารถรักษาโดยการรับประทานยา หรือบางรายที่มีอาการหนักก็อาจจะต้องฉีดอินซูลินร่วมด้วย

Approximately 90% of diabetic patients are diagnosed with type 2 diabetes. It’s commonly found in adults living unhealthy lifestyles and obese or overweight people. When pancreas fails to produce enough insulin or once the body becomes resistant to insulin, the body develops type 2 diabetes. People diagnosed with type 2 diabetes can take medicines or additional insulin injection in some cases.

เบาหวานชนิดที่ 3 จะพบในสตรีมีครรภ์ที่ไม่เคยมีภาวะเบาหวานมาก่อน ซึ่งจะเกิดในช่วงหลังจาก 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ ชนิดนี้อาจจะไม่รุนแรงเท่าชนิดอื่นๆ ผู้ป่วยสามารถรักษาได้โดยการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หรือเพิ่มระดับการเผาผลาญพลังงานให้กับร่างกายโดยการขยับตัวบ่อยๆ และหมั่นให้นมบุตรหลังคลอด แต่ในผู้ป่วยบางรายแพทย์อาจแนะนำให้รับประทานยาร่วมด้วย

Type 3 diabetes is commonly found in pregnant women with no prior history of diabetes. The symptom is developed after the first 3 months of pregnancy. The symptom is not quite severe compared to type 1 and

type 2. Eat healthy and speed up your metabolism by moving more and breastfeeding your newborns regularly are the treatment for this case. However, some patients might also need to take medicines.

และยังมีเบาหวานอีกชนิดที่มีสาเหตุจำเพาะ ไม่ว่าจะเป็นการสืบต่อทางพันธุกรรม การผ่าตัด การได้รับสารเสพติด หรือการเจ็บป่วยด้วยโรคอื่นๆ ซึ่งเบาหวานประเภทนี้จะสามารถพบได้เพียง 1-2% เท่านั้น

There’s also another type of diabetes with specific causes including genetic inheritance, surgery, drugs, or other underlying conditions. This type is rarely found only 1-2%.

รู้สาเหตุที่มาที่ไปกันแล้ว ต่อมาเรามาป้องกันการเป็นเบาหวานกันดีกว่าค่ะ เนื่องจากเบาหวานที่เป็นกันอย่างแพร่หลายเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 และเป็นชนิดที่เราสามารถหลีกเลี่ยงได้โดยการดูแลตัวเองให้ดี ดังนั้นเรามาเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้กันดีกว่านะคะ

Now you know the causes of diabetes, let’s find out how to avoid it. Type 2 diabetes is commonly found, and it’s the one that could be prevented by focusing on your health from now on.

เข้าตรวจเช็คสุขภาพประจำปี

Get annual health checkup

เช็คร่างกายของเราเสมอๆ เพื่อให้เรารู้ว่าภายในร่างกายเรายังปกติดีเหมือนที่เรารู้สึกหรือเปล่า

It’s important to visit the doctor for a regular health checkup annually to find out if there’s anything wrong, even though you feel healthy.