LINE PROMOTE_728x90.jpg

แรกมีด้วยพระกรุณา - สตรอว์เบอร์รี่สายพันธุ์พระราชทาน


สตรอว์เบอร์รี่เป็นผลไม้ที่มีรสชาติอร่อยและเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปมานานแล้ว โดยพันธุ์ที่มีชื่อเสียง มักจะนำเข้ามาจากต่างประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลี แต่ทราบหรือไม่ว่า ประเทศไทยก็มีการปลูกสตรอว์เบอร์รี่อย่างแพร่หลายและพัฒนาสายพันธุ์มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือกำเนิดจากโครงการหลวงตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

Strawberry is a plant widely cultivated and well known for its tasty fruit. The popular species are usually imported from other countries such as the United States, Japan, South Korea, etc. But little has known about Thailand’s own species of strawberries which has continuously been developed and widely cultivated. This originates from the Royal Project initiated by His Majesty King Bhumibol Adulyadej (Rama IX).

โครงการวิจัยสตรอว์เบอร์รี่เป็นอีกหนึ่งโครงการหลวง โครงการส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวแก่ชาวเขา เพื่อเป็นการหารายได้ทดแทนการปลูกฝิ่น ได้เริ่มดำเนินการมาระหว่างปี พ.ศ.2517-2522 โดยเริ่มนำสตรอว์เบอร์รี่จากต่างประเทศเข้ามาทดลองปลูกและคัดเลือกพันธุ์ที่ปรับตัวได้ดีกับสภาพแวดล้อมบนภูเขาสูงในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย โดยพันธุ์ที่ได้รับความนิยมในไทยตอนนี้ ประกอบด้วย

The strawberry research program is part of the Royal Project in His Majesty King Bhumibol Adulyadej to improve the quality of life of his people by promoting the cultivation of crops and plants from colder hemisphere to the hill tribe people in the north of Thailand. This has helped the hill tribers to generate income instead of growing opium. The project began during 1974 – 1979 by cultivating imported species of strawberry in Thailand and selecting the species which can adapt themselves well to the lands around high mountains of Chiang Mai and Chiang Rai provinces. Popular species of strawberry in Thailand at the moment include:

พันธุ์พระราชทาน 16

พันธุ์นี้มาจากอเมริกาแต่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างกว้างขวาง ผลขนาดปานกลางถึงใหญ่ มีจำนวนผลต่อช่อมาก ผลแข็ง สีแดง ค่อนข้างทนต่อสภาพอุณหภูมิสูง ทนทานต่อการขนส่ง แต่มีรสชาติออกเปรี้ยว จึงเหมาะสำหรับการแปรรูปมากกว่าการกินผลสด

This is an imported species from the USA, but can adapt to the environment on different types of terrain. The fruit size ranges from medium to large and each fruit truss contains many fruits with hard bright red skin. It is considered rather hardy even in high temperature and remains fresh after the logistics service. However, the fruit has a sour taste so it’s often used for preserved or cooked strawberry products instead of eating it fresh.

พันธุ์พระราชทาน 70

เป็นพันธุ์จากประเทศญี่ปุ่นชื่อ Tayonoka นำมาทดลองปลูกที่สถานีวิจัยโครงการหลวง อินทนนท์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2529 เป็นพันธุ์เบาและให้ผลผลิตค่อนข้างสูง ผลมีขนาดใหญ่ รูปร่างเป็นทรงกลมหรือทรงกรวย สีแดงสดแต่ไม่สม่ำเสมอ มีกลิ่นหอม ฉ่ำ และรสชาติค่อนข้างหวาน เนื้อและผิวแข็ง สะดวกต่อการขนส่งและการเก็บรักษา เป็นพันธุ์พระราชทานตรงกับปี พ.ศ.2540 เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา

This is an imported species from Japan called “Tayonoka” which has been cultivated at the research center of the Inthanon Royal Project since 1986. It’s a light species which bears a rather large number of fruits. The unevenly red fruits from this species are large with a round or cone shape. The fragrant strawberries have succulent sweet taste. The skin and flesh are hard making it easy for logistics and keeping. This species was given by His Majesty the King Bhumibol Adulyadej in 1997 which was the year he celebrated his 70th birthday, hence the name Phrarachatan 70.

พันธุ์พระราชทาน 72

เป็นพันธุ์มาจากประเทศญี่ปุ่น ชื่อ Tochiotome นำมาทดลองปลูกในแปลงทดลองของสถานีวิจัยดอยปุย และสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ในปี พ.ศ.2543-2544 ผลมีขนาดค่อนข้างใหญ่ถึงใหญ่มาก เนื้อผลภายในมีสีขาว เมื่อสุกเต็มที่ผิวจะมีสีแดงถึงสีแดงจัด ลักษณะของเนื้อแน่นกว่าพันธุ์พระราชทาน 70 แต่หวานน้อยกว่าและมีกลิ่นหอม เป็นพันธุ์พระราชทานปี พ.ศ.2542 เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 72 พรรษา

This is another imported species from Japan called “Tochiotome” which was first cultivated in the demonstration fields of the Doi Pui Research Station and the Ang Khang Royal Agricultural Station during 2000 – 2001. This species bears large to very large fruits with white flesh inside. When ripe, the strawberry has a very saturated red color on its skin. The fruits have more dense flesh than those of Phrarachatan 70, but less sweet and still fragrant. The species was developed and given by His Majesty in 1999 when he celebrated his 72nd birthday—hence the name of the species.

พันธุ์พระราชทาน 60

สตรอว์เบอร์รี่ลูกผสมสายพันธุ์แรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยกรมวิชาการเกษตรได้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน เมื่อวันที่ 16 ก.ย.2549 ลักษณะคือมีผลขนาดใหญ่ รูปทรงกรวยคล้ายหัวใจถึงทรงกลมปลายแหลม รสชาติหวาน เนื้อในผลสีแดงสด ผิวแดงจัดเป็นมันเงา กลิ่นหอม มีผลผลิตต่อต้นค่อนข้างสูง เป็นพันธุ์พระราชทานในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.2549

This is Thailand’s first hybrid species of strawberry. The Department of Agriculture issued a Certificate of Registered Plant Variety on 16 September 2006. The plant bears large fruits with a cone or a heart shape. The fruits are sweet and red all the way inside the flesh with glossy and fragrant skin. Each plant of this species bears many fruits. The species was given by His Majesty on the auspicious occasion of His Majesty’s Diamond Jubilee (60 years of accession to the throne) on 9 June 2006.

พันธุ์พระราชทาน 80