Overlay-728x90.gif

ตามรอยพระบาท เที่ยวโครงการตามพระราชดำริ


โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีมากมายหลายพันโครงการ เกิดขึ้นในทุกพื้นที่บนผืนแผ่นดินไทย คนไทยโชคดีนักเพราะเรามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนัก ทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพื่อประชาชนของพระองค์ ตลอด 70 กว่าปีที่ผ่านมา แอดมินขอแนะนำเส้นทางท่องเที่ยวที่เราคนไทยควรได้ไปสัมผัสด้วยตัวเอง เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์กันค่ะ

There’re literally thousands of projects initiated by His Majesty the Late King Bhumibol Adulyadej. They can be found in any parts of Thailand. Thai people are very lucky to have had such a king who worked hard and devoted his entire life to do whatever he could to improve the wellbeing of his people over the past 70 years of his reign. In this article, we’d like to recommend you some of the very attractive travel routes which are worth visiting by yourselves and to commemorate the benevolence of King Rama IX and all members of the Thai royal family.

1.สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จ.เชียงใหม่

Ang Khang Royal Agricultural Center, Chiang Mai

ย้อนกลับไปเมื่อปี พ.ศ. 2513 ด้วยพระราชดำริที่ทรงห่วงใยเกษตรกรชาวไทยภูเขาที่มีการปลูกฝิ่นเป็นอาชีพหลัก สถานีเกษตรหลวงอ่างขางจึงเกิดขึ้น เพื่อใช้เป็นแปลงทดลอง ปลูกพืชผักเมืองหนาวคุณภาพดีแทนการปลูกฝิ่น ปัจจุบันสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามอันดับต้นๆ ของเมืองไทย เป็นแหล่งจำหน่ายพืชผักผลไม้เมืองหนาวคุณภาพดีให้นักท่องเที่ยวได้ซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้าน ที่สร้างรายได้และชุมชนที่แข็งแรงให้กับชาวไทยภูเขาอีกด้วย

This goes back to 1970. Due to His Majesty’s care and concern over Thai hill tribers who mainly cultivated opium as their mean of income, the Ang Khang Agricultural Center was founded to use as a demonstration field for cultivating good quality crops and plants from colder climate so that the hill tribers in the north wouldn’t have to continue growing opium. At present, the Ang Khang Agricultural Center becomes one of the country’s top natural tourist destinations. It is also a place for distributing high quality fruits and vegetables from the colder climate for tourists and visitors as souvenirs. This has generated more income and strengthened bonds between people and their community.

ชมสวนคำดอยแหล่งรวบรวมดอกไม้เมืองหนาว / สวนหอม แหล่งรวมพันธุ์ไม้หอม ทั้งในและต่างประเทศ / สวนสมเด็จ แหล่งรวมซากุระ พันธุ์แท้จากญี่ปุ่น / ขี่จักรยาน / ดูนก / ขี่ล่อ ชมธรรมชาติ / เดินศึกษาธรรมชาติที่แปลงปลูกป่า ที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5396-9476 เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 06.00-18.00 น.

Visit Kham Doi Garden, a place which has plenty of flowers from colder climate / Visit “Suan Hom” or the Fragrant Garden for domestic and foreign fragrant plants / Visit “Suan Somdej” for authentic Japanese cherry blossom trees / Ride a bicycle / Enjoy bird watching / Ride a donkey and sightsee / Hike in the nature trails of the forest growing area. Enjoy all of these at the Ang Khang Agricultural Center, Mae Ngon, Fang, Chiang Mai. Tel: (+66) 0-5396-9476 Open daily from 06.00 -18.00 hrs.

2.โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จ.เพชรบุรี

Chang-Hua-Mun Royal Initiative Project, Phetchaburi

จุดกำเนิดของโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ ซึ่งมีที่มาจากมันเทศ และความห่วงใยที่มีต่อพสกนิกรที่ประกอบอาชีพ ด้านการเกษตรกรรมในพื้นที่ของพระองค์ โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อที่ดินกว่า 250 ไร่ ใจกลางหุบเขาเพื่อพัฒนาพื้นที่แห้งแล้งนี้ ให้เป็นศูนย์รวบรวมพืชเศรษฐกิจของจังหวัดเต็มรูปแบบ ในโครงการมีแปลงปลูกข้าวและพืชผักเศรษฐกิจหลากหลายชนิด อาทิ มันเทศ สับปะรด มะพร้าว มีฟาร์มเลี้ยง โคและไก่ ตลอดจนติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า แผงโซล่าเซลล์พร้อมระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในโครงการ และจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยเปิดให้ประชาชนได้แวะมาท่องเที่ยว เรียนรู้ และจับจ่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรท้องถิ่น

The beginning of the Chang-Hua-Mun Royal Initiative Project came from sweet potatoes and His Majesty’s care and concern over Thai people who worked in agriculture in the country. His Majesty donated his personal asset to buy land of over 250 Rai (100 Acres) in the heart of a valley to develop this drought piece of land and make it as a fully functional provincial hub of merchandise plants & vegetables. Inside the Royal Initiative Project, there are rice fields as well as cultivation fields of many other merchandise crops such as sweet potatoes, pineapples, and coconuts. Also in the valley, there are cattle and poultry farms as well as windmills and solar panels to generate power for internal use within the Royal Initiative Project and distribute the rest to the Provincial Electricity Authority of Thailand. The site is open for public and visitors to travel, study, or even shop for in-house products as souvenirs which helps generate stable income to local agricultural workers.

ชมพระตำหนักทรงงาน ชมบ้านไม้สองชั้นแบบเรียบง่ายตามวิถีพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9 นั่งรถรางของโครงการ ชมแปลงปลูกข้าวและพืชผักเศรษฐกิจหลากหลายชนิด ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ 1 ม. 5 บ้านหนองคอไก่ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โทร. 032-472-700-3 เปิดให้เข้าชม ทุกวัน เวลา 09.00-16.30 น.

Visit His Majesty’s Working Quarter, a 2-story wooden house minimally decorated in King Rama IX’s preferred style of sufficient home. Ride on the site’s tram and view rice fields and many crops at the Chang-Hua-Mun Royal Initiative Project 1 Moo 5 Ban Nong Kho Kai, Khao Krapuk, Tha Yang, Phetchaburi. Tel: (+66) 032-472-700-3 Open daily from 09.00-16.30 hrs.

3.โครงการชลประทาน อ่างเก็บน้ำบึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

Irrigation Project, Bueng Khong Long Reservoir, Bueng Kan

บึงโขงหลงสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดบึงกาฬ มีน้ำตลอดปีไม่เคยแห้งแล้ง นำมาซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพและมีระบบนิเวศที่ยิ่งใหญ่ ในปี พ.ศ. 2520 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริกับอธิบดีกรมชลประทานและผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ให้พิจารณาวางโครงการพัฒนาบึงโขงหลงเพื่อนำน้ำจากบึงโขงหลงไปพัฒนาการเกษตรได้อย่างเต็มที่ โครงการชลประทานอ่างเก็บน้ำบึงโขงหลง จึงเกิดขึ้น และแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 ในวันนี้เกษตรกรสามารถทำการเกษตรได้หลากหลายและมีผลผลิตที่สูงขึ้น ยังมาซึ่งรายได้ที่มากขึ้นตามลำดับ รวมทั้งผลพลอยได้ในการท่องเที่ยว เพราะบึงโขงหลงเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีเสน่ห์ไม่เหมือนใคร และมีชื่อเล่นที่เรียกกันอย่างคุ้นหูว่าทะเลอีสาน

Bueng Khong Long is a natural tourist attraction of Bueng Kan where there’s water all year round without a drought. This has allowed a significantly diverse biological and ecological system to thrive. In 1977, His Majesty the late King Bhumibol Adulyadej discussed with the then Director-General of the Irrigation Department and the Governor of Nong Khai Province to consider implementing a development project for Bueng Khong Long so that water from here can be irrigated to effectively help agriculture. Hence, the Irrigation Project of Bueng Khong Long Reservoir was established and later completed in 1980. Today, agricultural workers can cultivate more types of plants and more fruitfully resulting in more income to the community. Moreover, tourism has brought more income as Bueng Khong Long has a one of a kind touristic charm that has attracted people. It’s also known by many as the “Northeastern Sea”.

กิจกรรมเที่ยวชมหาดคำสมบูรณ์ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สามารถมองเห็นวิวภูลังกา ได้อยู่ลิบตา สวนสาธารณะสวนขนาบบึง อีกหนึ่งสวนสุดชิลล์ ที่สามารถ นั่งหย่อนกายได้อย่างมีความสุข ล่องแพกลางบึงโขงหลง กระโดดลงน้ำเล่นห่วงยางที่มี ให้เช่าอยู่ริมหาด ถ่ายรูปคู่กับชิงช้าไม้ริมหาดที่ผูกไว้อย่างเป็นธรรมชาติบนต้นไม้ใหญ่ โครงการชลประทานอ่างเก็บน้ำ บึงโขงหลง ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ เปิดให้เข้าชมทุกวัน

Kham Somboon Beach is another good tourist destination where you can relax and unwind with the view of Phu Langka at the far back of the horizon. Suan Khanab Bueng is another chillaxing garden that you can truly feel the relaxation. You can also get on a raft in the middle of Bueng Khong Long and jump into the refreshing water with a ring buoy which can be rented along the beach. Or you can take some pictures with a wooden swing by the beach which is tied naturally with a large tree. Irrigation Project - Bueng Khong Long Reservoir, Bueng Khong Long, Bueng Kan is open daily to public.

4.โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

Pak Phanang River Basin Development Project, Nakhon Si Thammarat

ประตูน้ำที่เป็นจุดเริ่มต้นของการแก้วิกฤตครั้งใหญ่ ช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศให้คืนสู่สมดุล เกิดเป็นอาชีพ และรายได้ ให้ชาวลุ่มน้ำปากพนังแบบยั่งยืน จากต้นเหตุคือภาวะดินเปรี้ยว เพราะป่าไม้ลดลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ลุ่มน้ำปากพนังที่เคย ขึ้นชื่อว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของเมืองนครฯ ต้องย่างเข้าสู่ภาวะวิกฤติครั้งใหญ่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้เปิดโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มแม่น้ำปากพนังขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาจนวันนี้ลุ่มน้ำปากพนัง ได้ฟื้นฟูสภาพนิเวศวิทยาให้กลับสู่สมดุลอีกครั้ง

This is a water gate which was the start of solving a major crisis, restoring the balance of ecological system, and sufficiently creating jobs and income to the people of Pak Phanang. In the beginning, the area faced an issue of acidic soil due to the rapid deforestation causing the once-abundant land of Nakhon Si Thammarat to be in the middle of a great crisis. His Majesty the late King Bhumibol Adulyadej implemented the launch of Pak Phanang River Basin Development Project, Nakhon Si Thammarat to tackle the issue. Today, thanks to His Majesty’s vision, the ecological system of Pak Phanang river basin is restored to its balance once again.

เที่ยวชมพระตำหนักประทับแรม ที่เกิดจากความร่วมมือของราษฎรที่สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นพระตำหนักทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ ซึ่งเป็นจุดเด่นของโครงการ อาคารพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง เข้าชมการสาธิตหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ ในการทำการเกษตรและเดินชมวิวสวยงามทอดกว้าง สุดลูกหูลูกตา โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ม. 5 ต.หูล่อง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช โทร. 075-416-127 เปิดให้เข้าชม วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.

Visit His Majesty’s Residential Quarter which was built by the people as the living and working quarter of His Majesty during his visit. The Utok Wiphatprasit Water Gate is the highlight of the site. The Museum of the Pak Phanang River Basin Development Project has a demonstration of sufficient economy principles for efficient development in agriculture. Finally, you can enjoy the vast area of the site by walking and taking it all in. Pak Phanang River Basin Development Project, Moo 5, Hulong, Pak Phanang, Nakhon Si Thammarat Tel: (+66) 075-416-127 Open Monday – Friday from 09.00-16.00 hrs.

5. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี

Khung Kraben Bay Development Study Center (Royal Initiative Project), Chanthaburi

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2524 มีพื้นที่ครอบคลุมชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนกว่า 4,000 ไร่ เพื่อทำการศึกษา วิจัย ทดลอง เพาะพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งทะเล อนุรักษ์พันธุ์ไม้ของป่าชายเลน พร้อมทั้งสร้างที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลภายในพื้นที่ และส่งเสริมให้ชาวบ้านในพื้นที่ มีความรู้ในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามหลักการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง สำหรับผู้ที่อยากพักผ่อนใกล้ชิดธรรมชาติ พร้อมเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวประมง ทำความรู้จักกับสัตว์น้ำ ทักทายกับ ต้นไม้นานาพันธุ์ ที่นี่คือพิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติมีชีวิต ที่สามารถเข้าถึงแก่นแท้ของความสมดุลของสิ่งมีชีวิตได้ อย่างน่ามหัศจรรย์

Khung Kraben Bay Development Study Center (Royal Initiative Project) was founded in 1981 covering the area of 1,600 acres along the coast of Khung Kraben bay. It’s aimed to serve as a place for studying, researching, breeding and protecting coastal marine animals. The study center also regrows a habitat for marine lives in the area and educates local people to have a career which could provide them a long term income and promote a better quality of life in accordance with the principle of sufficiency. For those looking for a natural retreat and learning about fisherman’s way of life and seeing marine lives as well as a number of plants in person, this is a living museum of nature where you can access and get to experience the balance of ecological system.

ชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา แหล่งเรียนรู้ด้านระบบนิเวศและพันธุ์สัตว์น้ำ / สะพานศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน เดินชมความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์ไม้บริเวณป่าชายเลน ที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โทร.0-3943-3216-8 เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.30-16.30 น.

Visit the Aquarium which was built to celebrate His Majesty’s 6th cycle birthday anniversary and learn about marine lives and ecological system/ Visit the study bridge of Khung Kraben Bay mangrove forest and take a stride to see the abundance of plant species growing within the mangrove forest at the Khung Kraben Bay Development Study Center (The Royal Initiative Project), Khlong Khut, Tha Mai, Chanthaburi. Tel; (+66) 0-3943-3216-8 Open daily from 08.30-16.30 hrs.

-----------------------------------------------------------------

สนับสนุนเกษตรกรไทย

เลือกซื้อสินค้าผักสดจากโครงการหลวงได้ที่นี่เลยค่ะ

Support Thai agricultural workers by shopping fresh vegetables right from the Royal Projects here.

App Dowload_NEW REVISE(LINE)_LINE CARD.j

บทความมาใหม่

บทความมาแรง