LINE PROMOTE_728x90.jpg

ตามรอยพระบาท เที่ยวโครงการตามพระราชดำริ


ในหลวง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีมากมายหลายพันโครงการ เกิดขึ้นในทุกพื้นที่บนผืนแผ่นดินไทย คนไทยโชคดีนักเพราะเรามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนัก ทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพื่อประชาชนของพระองค์ ตลอด 70 กว่าปีที่ผ่านมา แอดมินขอแนะนำเส้นทางท่องเที่ยวที่เราคนไทยควรได้ไปสัมผัสด้วยตัวเอง เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์กันค่ะ

There’re literally thousands of projects initiated by His Majesty the Late King Bhumibol Adulyadej. They can be found in any parts of Thailand. Thai people are very lucky to have had such a king who worked hard and devoted his entire life to do whatever he could to improve the wellbeing of his people over the past 70 years of his reign. In this article, we’d like to recommend you some of the very attractive travel routes which are worth visiting by yourselves and to commemorate the benevolence of King Rama IX and all members of the Thai royal family.

1.สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จ.เชียงใหม่

Ang Khang Royal Agricultural Center, Chiang Mai

ย้อนกลับไปเมื่อปี พ.ศ. 2513 ด้วยพระราชดำริที่ทรงห่วงใยเกษตรกรชาวไทยภูเขาที่มีการปลูกฝิ่นเป็นอาชีพหลัก สถานีเกษตรหลวงอ่างขางจึงเกิดขึ้น เพื่อใช้เป็นแปลงทดลอง ปลูกพืชผักเมืองหนาวคุณภาพดีแทนการปลูกฝิ่น ปัจจุบันสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามอันดับต้นๆ ของเมืองไทย เป็นแหล่งจำหน่ายพืชผักผลไม้เมืองหนาวคุณภาพดีให้นักท่องเที่ยวได้ซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้าน ที่สร้างรายได้และชุมชนที่แข็งแรงให้กับชาวไทยภูเขาอีกด้วย

This goes back to 1970. Due to His Majesty’s care and concern over Thai hill tribers who mainly cultivated opium as their mean of income, the Ang Khang Agricultural Center was founded to use as a demonstration field for cultivating good quality crops and plants from colder climate so that the hill tribers in the north wouldn’t have to continue growing opium. At present, the Ang Khang Agricultural Center becomes one of the country’s top natural tourist destinations. It is also a place for distributing high quality fruits and vegetables from the colder climate for tourists and visitors as souvenirs. This has generated more income and strengthened bonds between people and their community.

ในหลวง

ชมสวนคำดอยแหล่งรวบรวมดอกไม้เมืองหนาว / สวนหอม แหล่งรวมพันธุ์ไม้หอม ทั้งในและต่างประเทศ / สวนสมเด็จ แหล่งรวมซากุระ พันธุ์แท้จากญี่ปุ่น / ขี่จักรยาน / ดูนก / ขี่ล่อ ชมธรรมชาติ / เดินศึกษาธรรมชาติที่แปลงปลูกป่า ที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5396-9476 เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 06.00-18.00 น.

Visit Kham Doi Garden, a place which has plenty of flowers from colder climate / Visit “Suan Hom” or the Fragrant Garden for domestic and foreign fragrant plants / Visit “Suan Somdej” for authentic Japanese cherry blossom trees / Ride a bicycle / Enjoy bird watching / Ride a donkey and sightsee / Hike in the nature trails of the forest growing area. Enjoy all of these at the Ang Khang Agricultural Center, Mae Ngon, Fang, Chiang Mai. Tel: (+66) 0-5396-9476 Open daily from 06.00 -18.00 hrs.

2.โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จ.เพชรบุรี

Chang-Hua-Mun Royal Initiative Project, Phetchaburi

จุดกำเนิดของโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ ซึ่งมีที่มาจากมันเทศ และความห่วงใยที่มีต่อพสกนิกรที่ประกอบอาชีพ ด้านการเกษตรกรรมในพื้นที่ของพระองค์ โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อที่ดินกว่า 250 ไร่ ใจกลางหุบเขาเพื่อพัฒนาพื้นที่แห้งแล้งนี้ ให้เป็นศูนย์รวบรวมพืชเศรษฐกิจของจังหวัดเต็มรูปแบบ ในโครงการมีแปลงปลูกข้าวและพืชผักเศรษฐกิจหลากหลายชนิด อาทิ มันเทศ สับปะรด มะพร้าว มีฟาร์มเลี้ยง โคและไก่ ตลอดจนติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า แผงโซล่าเซลล์พร้อมระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในโครงการ และจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยเปิดให้ประชาชนได้แวะมาท่องเที่ยว เรียนรู้ และจับจ่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรท้องถิ่น

The beginning of the Chang-Hua-Mun Royal Initiative Project came from sweet potatoes and His Majesty’s care and concern over Thai people who worked in agriculture in the country. His Majesty donated his personal asset to buy land of over 250 Rai (100 Acres) in the heart of a valley to develop this drought piece of land and make it as a fully functional provincial hub of merchandise plants & vegetables. Inside the Royal Initiative Project, there are rice fields as well as cultivation fields of many other merchandise crops such as sweet potatoes, pineapples, and coconuts. Also in the valley, there are cattle and poultry farms as well as windmills and solar panels to generate power for internal use within the Royal Initiative Project and distribute the rest to the Provincial Electricity Authority of Thailand. The site is open for public and visitors to travel, study, or even shop for in-house products as souvenirs which helps generate stable income to local agricultural workers.

ในหลวง

ชมพระตำหนักทรงงาน ชมบ้านไม้สองชั้นแบบเรียบง่ายตามวิถีพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9 นั่งรถรางของโครงการ ชมแปลงปลูกข้าวและพืชผักเศรษฐกิจหลากหลายชนิด ณ โครงการชั่งหัวม