LINE PROMOTE_728x90.jpg

ปรุงอาหาร ใช้ Butter หรือ Margarine ดี?


เนย Butterเนย Butter

วิธีการทำเนยหรือ Butter จะทำโดยการเตรียมจากน้ำนมดิบ 20 ลิตรจะได้เนย 1 กิโลกรัม ส่วนที่เหลือประมาณ 18 ลิตรจะนำไปเลี้ยงสัตว์ เพราะฉนั้นเนยก็คือน้ำนมที่เข้มข้น ส่วนประกอบของ Butter ได้แก่ Cholesterol และไขมันอิ่มตัว Saturated fat ซึ่งไขมันทั้งสองชนิดเป็นไขมันที่ไม่ดี หากรับประทานมากจะทำให้ไขมันในเลือดสูง ซึ่งจะเป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดเพิ่มขึ้น

เนยเทียม Margarine

เป็นเนยที่เตรียมจากน้ำมันพืชโดยมีส่วนประกอบเป็นไขมันร้อยละ 80 เป็นน้ำและของแข็งร้อยละ 20 โดยมีการเติมวิตามินเอและดีเพื่อให้มีคุณค่าใกล้เคียงกับเนยที่ทำจากสัตว์ ปัจจุบันจะใช้น้ำมันถั่วเหลืองหรือน้ำมันข้าวโพดเป็นวัตถุดิบสำหรับการทำ Margarine น้ำมันที่ได้จากการสกัดจะนำมาแต่งกลิ่น สี รส เติม เกลือ Lecithin แล้วจึงนำส่วนผสมไปทำให้ร้อน คนให้เข้ากันแล้วปล่อยให้เย็น Margarine ที่เป็นของเหลวจะมี Hydrogen น้อยกว่า Margarine ที่เป็นของแข็ง นั้นก็หมายถึงว่ามี Trans fatty acid น้อยกว่าด้วย ปัจจุบันคนหันมานิยมรับประทาน Margarine กันมากขึ้นเนื่องจากราคาถูกกว่า และมีปริมาณไขมันอิ่มตัวน้อยกว่า ควรจะเลือกน้ำมันพืชแทนจะดีกว่า หรือหากจะใช้ margarine ก็ควรเลือกชนิดเหลวเพราะมี Trans fatty acid น้อยกว่าชนิดแข็ง

จะเลือก Butter หรือ Margarine ?

ให้ใช้น้ำมัน canola หรือ olive oil แทน Butter หรือ Margarine เนื่องจากน้ำมันทั้งสองมี monounsaturated fat สูงซึ่งเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย หากจะใช้ Margarine ควรเลือกชนิดเหลวมากกว่าชนิดแข็งเพราะชนิดเหลวมีน้ำมัน tran fatty acid น้อยกว่าเลือก Margarine ที่ทำจากน้ำมันพืชเช่น ถั่วเหลือง น้ำมันมะกอกเป็นต้น

เลือกซื้อเนยและมาการีน >> ที่นี่เลย

ขอบคุณเรื่องจาก : PB-mag.com

App Dowload_NEW REVISE(LINE)_LINE CARD.j

บทความมาใหม่