LINE PROMOTE_728x90.jpg

3 ขั้นในการส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีให้กับลูก


ความสัมพันธ์ที่ดี

ความรักและความสัมพันธ์ทีมั่นคงระหว่างพ่อแม่และเด็ก เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับพัฒนาการทางด้านสังคมที่มั่นคง แสดงความรักต่อลูก ด้วยการบอกลูกว่าคุณรักเค้าและให้เวลาเป็นพิเศษในการรับฟังเรื่องราวต่างๆ ที่ลูกจะเล่าให้ฟัง เล่นกับลูก และสอนเค้าในเรื่องต่างๆ ที่ควรจะสอน ความสัมพันธ์ของของพ่อแม่กับลูกจะถูกสร้างขึ้นจากคำพูดและการพูดคุย โทนเสียง เสียงหัวเราะที่เกิดจากการเล่นและการหยอกล้อกัน มันเป็นการสร้างสายสัมพันธ์อันแนบแน่นในระยะยาม รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างทักษะที่คุณได้ส่งผ่านไปยังลูกในทุกๆ วัน

การวางแผนการเลี้ยงดู

การวางแผนการเลี้ยงดูลูกที่ดีถือว่าเป็นเคล็ดลับสำคัญสำหรับพ่อแม่เลนก็ว่าได้ ตั้งเป้าหมายในการเลี้ยงดูลูกไว้และคุณก็แค่สร้างพฤติกรรมดีๆ ให้ลูกตามที่ตั้งเป้าเอาไว้ ดีกว่าการมาแก้ไขพฤติกรรมไม่ดีที่จะเกิดขึ้นมาในภายหลัง พฤติกรรมที่ไม่ดีหลายๆ อย่าง ปัญหาเรื่องพฤติกรรมของเด็กๆ ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงที่กำลังเติบโตและปรับตัว ซึ่งพฤติกรรมไม่ดีบางอย่างจะเกิดขึ้นมาตามวัย ตามสภาพสังคม การเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อม ซึ่งบางอย่างเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การวางแผนด้านพฤติกรรมและการเลี้ยงดูแบบมีความรู้และการมีส่วนร่วมของเด็กๆ ได้ปรับตัว ปรับอารมณ์ และทักษะต่างๆ เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งของพ่อแม่ต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่อาจไม่เอื้ออำนวย แต่ให้คุณพ่อคุณแม่ลองทำตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ ให้โอกาสเด็กๆ การฝึกฝน ลองปฏิบัติ ผ่านการแนะนำและการให้ความรัก มันเป็นการเรียนรู้ และการเดินทางข้ามผ่านพฤติกรรมบางอย่างที่ทั้งเหมาะสมและไม่เหมาะสม

การตอบสนองที่ดี

ความสนใจและการตอบสนองเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาพฤติกรรมของเด็กๆ และความเข้าใจในพฤติกรรมหลักๆ ของช่วงวัยนั้นๆ จะช่วยให้คุณวางแผนที่จะตอบสนองที่จะปรับปรุงแก้ไขในพฤติกรรมของลูก และเมื่อใดก็ตามที่ลูกมีพฤติกรรมที่เหมาะสม ให้ชื่นชมและจอบสนองต่อพฤติกรรมนั้นๆ เพื่อที่เด็กๆ จะได้เรียนรู้และทำพฤติกรรมนั้นอีก แต่หาก พฤติกรรมนั้นเป็นไปในทางที่ไม่ดีก็จะถูกลงโทษ พฤติกรรมนั้นก็จะไม่ถูกกระทำขึ้นอีก

เด็กๆ เรียนรู้ที่จะสร้างความเชื่อมโยงของพฤติกรรมที่ถูกตอบสนองผ่านการชื่นชมและการลงโทษ พ่อแม่มีส่วนสำคัญในการที่จะช่วยสร้างความเชื่อมโยงของการตอบสนองต่อทั้งสองพฤติกรรม ด้วยการพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ลูกทำ ในฐานะของพ่อแม่นั้นการตอบสนองต่อพฤติกรรมทั้งสองด้านมีผลอย่างมากต่อลูก พยายามให้การตอบสนองหรือการลงโทษเป็นไปในเชิงสร้างสรรค์ โดยเฉพาะการลงโทษลูกให้ดูตามความเหมาะสมและดูว่าการลงโทษแบบไหนที่เหมาะกับลูกและเหมาะกับสภาพครอบครัวของคุณที่สุด

เลือกซื้อสินค้าเพื่อพัฒนาการของลูก >> ที่นี่เลย

ขอบคุณเรื่องจาก : PB-mag.com