LINE PROMOTE_728x90.jpg

มารู้จักน้ำปานะกันเถอะ

วันนี้แอดมินมีเกล็ดความรู้ดีๆ มาฝากค่ะ แอดมินเชื่อว่าพุทธศาสนิกชนหลายคนอาจจะเคยได้ยิน หรือรู้จักมาบ้าง นั่นก็คือน้ำปานะ หรือน้ำที่พระสามารถฉันได้นั่นเอง แต่ไม่ใช่น้ำทุกชนิดจะเป็นน้ำปานะนะคะ เพราะในหลักพระวินัยนั้น มีข้อจำกัดที่ระบุไว้อยู่ว่าแบบไหนสามารถฉันได้หรือไม่ได้ มาดูกันค่ะว่ามีน้ำอะไรบ้าง

Today, we have another fun fact for your knowledge. If you’re a Buddhist, you might have already heard or known about the term “Pana Water” or the liquid which Buddhist monks can consume. However, not all sorts of liquid are counted as Pana water. This is because of the Buddhist principles which have certain restrictions regarding the types of beverage that can be consumed by monks. Let’s have a look what types are considered appropriate.

น้ำปานะตามหลักพระวินัย คือเครื่องดื่มหรือน้ำที่คั้นจากผลไม้ที่สุกเองโดยธรรมชาติ ห้ามสุกด้วยไฟ ควรเก็บไว้ฉันแค่ 1 วันกับอีก 1 คืน เช้าวันถัดมาถือว่าฉันไม่ได้ ผลไม้ที่สามารถมาทำเป็นน้ำปานะได้ไม่ควรเป็นผลใหญ่มาก ไม่มีเนื้อเจือปน โดยวิธีที่ถูกต้องในการทำน้ำปานะ คือปอกหรือคว้านผลไม้ที่สุกเองโดยธรรมชาติแล้วเอาผ้าขาวบางกรองเอาแต่น้ำ ไม่ให้มีเนื้อหรือกาก จากนั้นเติมน้ำสะอาดลงไปให้พอดี ปรุงรสได้ด้วยเกลือ และน้ำตาล ผลไม้ที่พระพุทธเจ้าได้อนุญาตไว้มี 8 ชนิดคือ

1. น้ำที่ทำจากผลมะม่วง

2. น้ำที่ทำจากผลหว้า

3. น้ำที่ทำจากผลกล้วยมีเมล็ด

4. น้ำที่ทำจากผลกล้วยไม่มีเมล็ด

5. น้ำที่ทำจากผลมะซาง

6. น้ำที่ทำจากผลจันทน์ หรือผลองุ่น

7. น้ำที่ทำจากผลเหง้าบัว

8. น้ำที่ทำจากผลมะปราง หรือผลลิ้นจี่

Due to the Buddhist principles, Pana water is beverage or fruit juice obtained from naturally ripe fruit which can be kept for only 1 day and 1 night. Monks can no longer drink it in the following morning. The fruit used for making Pana juice should not be a large fruit nor should it contain a lot of chunks or fibers in it. The right way to make Pana water or juice is to peel and take out the flesh of naturally ripe fruit. Then squeeze or press the fruit with the juice filtered through a fine thin cloth so that the pulps or fiber won’t mix with the juice. Afterward, add clean drinking water to the juice and season with a pinch of salt and sugar. Eight types of fruit which are allowed by the Buddha are 1. mango 2. rose apple 3. banana without seed 4. banana with seed 5. Mahua 6. nutmeg or grape 7. lotus root and 8. Marian plum or lychee.

ส่วนน้ำที่คล้ายจะเป็นน้ำปานะ แต่จริงๆ แล้วไม่สามารถฉันได้ตามหลักวินัยคือ น้ำจากข้าว ไม่ว่าจะเป็นข้าวสาลีข้าวเปลือก ข้าวเหนียว ข้าวละมาน ข้าวฟ่าง ลูกเดือย รวมถึงกาแฟ หรือน้ำที่ผสมนมทุกชนิด

Some beverages which seem to be Pana water but in fact monks cannot consume include rice milk, wheat milk, glutinous rice milk, millet milk, job tears drop milk, as well as coffee and any other beverages which contain milk.

น้ำจากผลไม้ใหญ่ คือ ผลตาล มะพร้าว ขนุน สาเก น้ำเต้า ฟักเขียว แตงไทย แตงโม และฟักทอง ผลไม้เหล่านี้ถือว่าไม่สามารถเป็นน้ำปานะได้นะคะ รวมถึงน้ำจากถั่วชนิดต่างๆ ด้วย เช่น ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วดำ และงา เป็นต้น

Juice from large fruit such as palm, coconut, jack fruit, breadfruit, calabash, squash, watermelon and pumpkin are not regarded as Pana juice. Also, monks aren’t allowed to drink beverages made of nuts and legumes such as yellow beans, green beans, black beans and sesames, etc.

แต่ในปัจจุบัน หลายสถานปฏิบัติธรรมก็มีการอนุโลมตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไปบ้าง เพื่อความสะดวก ที่ชาวพุทธจะได้มาทำบุญ ถวายน้ำปานะกัน เช่น ไม่จำเป็นต้องไม่ผ่านความร้อน หรือสุกโดยธรรมชาติเพียงแค่อย่ามีเนื้อผลไม้ผสม หรือเป็นน้ำจำพวกนม ก็สามารถถวายเป็นน้ำปานะได้แล้วค่ะ

But nowadays, many institutes which practice Buddhism unwind some restrictions and allow new types of beverages for monks to adjust to the modern world so that it’s more convenient for followers of Buddhism who pay a visit to the temple and donate Pana water. For instance, the now Pana water can be processed with heat so it doesn’t have to come from naturally ripe fruit only as long as it doesn’t contain pulps and fruit chunks in it. However, Pana drink cannot contain milk. As long as you know these rules, you can pick the right types of juice and beverage for monks.

ทางที่ดีควรศึกษาก่อนว่า วัดที่เราจะไปทำบุญนั้น รับน้ำปานะประเภทไหนบ้าง แล้วก็ลองมาเลือกซื้อที่ท็อปส์ ออนไลน์ดูเรามีน้ำผลไม้หลากหลายให้เลือกซื้อค่ะ แอดมินสนับสนุนให้ทุกคนทำบุญในแบบที่ไม่เดือดร้อนตัวเราเอง แล้วก็ทำบุญในแบบที่เราถนัดเข้ากับยุคสมัยค่ะ