LINE PROMOTE_728x90.jpg

ชวนชิม S&B แกงกะหรี่พร้อมทาน รสเด็ด

อยากทานแกงกะหรี่ ไม่ต้องไปญี่ปุ่นแล้วค่ะ

Feel like having Japanese curry? No need to go to Japan.