LINE PROMOTE_728x90.jpg

เลือกสำลียังไง ให้ผิวหน้าไม่ถูกทำร้าย

สำลีถือเป็นส่วนประกอบสำคัญอันดับต้นๆ สำหรับสาวๆ ไม่ว่าจะใช้ในการเช็ดล้างเครื่องสำอาง ใช้ทาโทนเนอร์ หรือใช้ในการแต่งหน้า และที่สำคัญเราต้องใช้สำลีกันเป็นประจำทุกวัน หากเลือกสำลีที่ไม่ดี ผิวหน้าอาจจะถูกทำร้ายได้ ถ้าผิวหน้าถูกสำลีที่ไม่ได้คุณภาพเสียดสีเป็นประจำทุกวัน ผิวของเราอาจจะเสียหายได้ มาเริ่มต้นทะนุถนอมผิวด้วยวิธีการง่ายๆ กันค่ะ เพียงแค่เลือกสำลีให้ถูกวิธี ก็ช่วยลดความเสี่ยงที่ผิวหน้าเราจะถูกทำร้ายได้ค่ะ

Women usually apply facial cotton pads for their skincare routines such as removing makeup, applying toner to your face or even putting on make-up. What you should realize is that we use cotton pads every single day. Choosing wrong cotton pads could damage your skin with the friction they cause. Simply select the right cotton pads to protect your facial skin.

>>ช็อปสำลีคุณภาพดีสำหรับผิวหน้า<<

>>Shop good quality facial cotton pads<<

1. เลือกสำลีที่ทำจากใยฝ้ายธรรมชาติ แม้ว่าใยฝ้ายธรรมชาติจะมีราคาแพง แต่มั่นใจได้เลยว่าผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจะไม่ทำร้ายผิวหน้าของคุณ เนื้อสำลีไม่เป็นขุยง่ายและมีความสามารถในการซึมซับน้ำได้ดี หากสัมผัสสำลีแล้ว รู้สึกว่าหน้าสำลีเรียบจนผิดธรรมชาติ หรือรู้สึกว่ามีอะไรเคลือบที่ผิวหน้าสำลี ให้หลีกเลี่ยง ไม่ควรใช้

1. Select cotton pads made from 100% organic cotton. Though you have to pay more, your facial skin won’t get dull. Well-absorbent cotton pads that won’t leave fibers on your face are recommended. If you feel that the cotton surface is too smooth or coated with something, try to avoid using it.

2. สำลีที่ดีต้องสะอาด เนื้อแน่น ละเอียด ผิวสัมผัสเรียบเนียน ไม่เป็นขุย บรรจุภัณฑ์สะอาด ไม่มีสิ่งเจือปน

2. For good quality cotton pads, the texture should be soft and smooth and packed in nice and clean packages.

3. ต้องมั่นใจว่าสำลีที่ใช้ไม่มีสารเคมีตกค้าง วิธีทดสอบคือ นำสำลีไปแช่น้ำ ให้สำลีดูดซับน้ำเข้าไป จากนั้นใช้ช้อนกดน้ำออกจากสำลี เทน้ำที่ออกจากสำลีใส่ในหลอดทดลอง สังเกตที่น้ำในหลอดทดลอง หากเป็นสำลีที่มีคุณภาพน้ำจะใส แต่ถ้าน้ำขุ่นแสดงว่าสำลีนั้นมีสารเคมีตกค้างอยู่

3. Make sure the cotton you use is free from chemical residues. You can test it by soaking the cotton in the water. Then, press the cotton with a spoon to squeeze the excessive water. Pour the excessive water into the test tube. For good quality cotton pads, the water will appear to be clear. If the water seems to be turbid, you shouldn’t use that cotton pad.

4. สีของสำลีก็สามารถบ่งบอกได้ว่าสำลีดังกล่าวเป็นสำลีฝ้ายแท้หรือไม่ หากสำลีมีสีขาวสว่าง มีโอกาสว่าสำลีนั้นจะผ่านการฟอกสีมาแล้ว สำลีฝ้ายแท้จะมีสีขาวขุ่น

4. Color of the cotton pad can indicate whether it’s made from real organic cotton. The super white cotton might possibly have gone through breaching procedures. Organic cotton should be cloudy white.

5. สำลีที่ดีจะสามารถซึมซับน้ำได้ดี สามารถทดสอบได้ด้วยการหยดน้ำลงบนสำลี หากของเหลวยังกลิ้งอยู่บนแผ่นสำลีอยู่ ไม่ควรใช้ค่ะ ต้องเลือกสำลีที่สามารถกระจายของเหลวได้ดี ถ้าใช้สำลีไม่ดีในการทาโทนเนอร์ หรือเช็ดเครื่องสำอาง อาจทำให้เปลืองผลิตภัณฑ์ไปเปล่าๆ อีกด้วย

5. Good cotton should absorb water well. You can test it by dropping water on the cotton. If the water is not absorbed right away, you shouldn’t use that cotton. The cotton should disperse the liquid well, otherwise you’ll waste more toner or other skin care products.

6. สำลีต้องมีรูปทรงและขนาดพอเหมาะกับการเช็ดหน้า โดยทั่วไปแล้วแผ่นสำลีจะมีขนาด 5x6 เซนติเมตร ขอบต้องไม่รุ่ย และไม่เป็นขุยเวลานำมาเช็ดหน้า

6. Shape and size of the cotton should be proper for facial cleansing. In general, the cotton pad comes in 5x6 cm. Its edge shouldn’t leave anything on your face after use.

7. เลือกสำลีให้ตรงวัตถุประสงค์ ถ้าต้องการใช้สำลีในการเช็ดล้างเครื่องสำอาง หรือทาโทนเนอร์ ให้เลือกสำลีที่ใช้สำหรับเช็ดหน้าโดยเฉพาะ ควรเลือกสำลีชนิดแผ่น เพราะมีพื้นที่กว้าง ทำความสะอาดใบหน้าได้ทั่วถึง ของเหลวกระจายตัวได้ดี

7. Select cotton for the right purposes. When you use cotton to wipe off your make-up or apply toner on your face, you should select facial cotton pad because its surface is appropriate for facial cleansing and the liquid could disperse really well.

8. บรรจุภัณฑ์ของสำลีก็มีความสำคัญไม่แพ้ตัวสำลีเอง บรรจุภัณฑ์ต้องสะอาด ไร้สารเคมี หากเลือกบรรจุภัณฑ์แบบ Food Grade ได้ยิ่งดีค่ะ เพราะพลาสติกที่สามารถใช้บรรจุอาหารได้โดยไม่มีสารเคมีตกค้าง มีความเหนียวแข็งแรง

8. The package should be clean and chemical-free. It’s recommended to use food grade packaging because the plastic used for packing food without residues should be strong.