LINE PROMOTE_728x90.jpg

เช็คลิสต์ผักผลไม้ชนิดใด ผู้ป่วยโรคไตควรหลีกเลี่ยง

เพื่อนๆ อาจคุ้นเคยกับคำแนะนำทางโภชนาการที่มักชูความสำคัญของการทานอาหารให้ครบหลัก 5 หมู่ เพื่อทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วนมาก่อนใช่ไหมคะ? ในบรรดาอาหารหมู่ต่างๆ “ผักและผลไม้” ซึ่งจัดอยู่ในแหล่งอาหารหมู่ที่ 3 และ 4 ตามลำดับถือว่ามีความสำคัญในฐานะแหล่งรวมของวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย


แต่สำหรับผู้ป่วยโรคไต การเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับสุขภาพเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากค่ะ เพราะอาหารบางชนิดอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายได้ หากได้รับในปริมาณที่มากจนเกินไป ว่าแต่จะมีผักผลไม้ชนิดใดบ้างที่ผู้ป่วยโรคไตไม่ควรทานบ้าง? วันนี้แอดมินจะมาไขข้อข้องใจ พร้อมเคล็ดลับดูแลสุขภาพง่ายๆ สำหรับผู้ป่วยโรคไต มาติดตามกันเลยค่ะ


In general, you might be acquainted with nutritionist recommendation that you should consume all the 5 main food groups essential for your body. Among all the main food groups, “fruits and vegetables” are categorized in the 3rd and 4th food group respectively. They are incredible sources of vitamins and minerals your body requires to maintain good health.


For kidney patients, however, it is necessary to select a kidney-friendly diet since some foods might be harmful for their health if consuming too much. What are fruits and vegetables that kidney patients should avoid? We will provide you with answers to the questions and also healthy diet tips for kidney patients.


>>ช็อปสินค้าเพื่อสุขภาพ<<

>>Shop Healthiful Products<<ทำความรู้จักกับโรคไตเบื้องต้น

What is Kidney Disease?

“ไต” เป็นอวัยวะสำคัญส่วนหนึ่งในร่างกาย มีลักษณะคล้ายกับเมล็ดถั่วขนาดเล็ก 2 เมล็ด ทำหน้าที่คอยขจัดคัดกรองของเสีย นอกจากนั้นยังช่วยควบคุมความเป็นกรด-ด่าง ขับน้ำส่วนเกินออกจากร่างกายและสังเคราะห์ฮอร์โมนต่างๆ เพื่อกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือด วิตามินดี และควบคุมปริมาณน้ำในร่างกาย เพราะฉะนั้นเมื่อไตทำงานผิดปกติหรือเสื่อมประสิทภาพลง ก็อาจก่อให้เกิดโรคเกี่ยวกับไต เช่น ไตอักเสบ นิ่วในใต ไตอักเสบเรื้อรัง และไตวายได้ค่ะ เมื่อเป็นโรคไตแล้ว ผู้ป่วยมักจะไม่มีอาการในช่วงแรกเริ่ม แต่จะสัมผัสได้เมื่อแสดงอาการร้ายแรงขึ้นภายหลัง โรคไตจึงเป็นภัยเงียบที่หลายคนไม่ควรมองข้ามค่ะ


“Kidney” is one of the most important organs in the body. It looks similar to 2 small peas and acts as a filter to remove waste, controls acid-base balance, get rid of excess fluids, and synthesizes hormones to promote the formation of blood cells, vitamin D, and control the amount of body fluids. So, when kidney functions deteriorate or not work properly, kidney-related symptoms such as nephritis, kidney stones, chronic nephritis, and kidney failure appear. Signs or symptoms of kidney disease might not be apparent until the kidney is significantly damaged later on. Accordingly, kidney disease is a silent killer that should not be neglected.


ผักและผลไม้ที่ผู้ป่วยโรคไตควรหลีกเลี่ยง

Fruits and vegetables that kidney patients should avoid.

บ่อยครั้งที่มักได้ยินคำกล่าวว่า “ทานอาหารเค็มจัด มักเสี่ยงโรคไต” แต่ที่จริง สาเหตุของการเกิดโรคไตไม่ได้มาจากการได้รับปริมาณโซเดียมสูงเสมอไป ผู้ป่วยโรคไตยังต้องให้ความสำคัญกับปริมาณ “โพแทสเซียม” (Potassium) ที่ทานในแต่ละวันด้วยค่ะ เพราะเมื่อไตทำงานผิดปกติ การขจัดโพแทสเซียมจึงมีประสิทธิภาพลดลง ระดับโพแทสเซียมที่ผู้ป่วยโรคไตควรได้รับเพียง 1,500 กรัมต่อวัน จึงอาจสูงเกินกว่าปกติ และส่งผลเสียตามมาได้ เช่น ภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง (Hyperkalemia) เป็นต้น และนี่คือตัวอย่างผักและผลไม้มีปริมาณโพแทสเซียมสูงค่ะ


We usually know that a “high-salt diet risks kidney disease”, however high sodium food is not always the case. Kidney patients should pay attention to the amount of “potassium” daily in their diet. The reason is that when kidney fails to function properly, its ability to remove potassium is declined. In reality, the average amount of potassium recommended for kidney patients should not exceed 1,500 g. per day. Too much potassium intake might exceed the recommended potassium intake and result in adverse effects such as hyperkalemia condition. Below is a list of fruits and vegetables high in potassium


ทุเรียน, ขนุน, กล้วย, ส้ม, ลำใย, ลูกพรุน ,กระท้อน, มะเฟือง, ม