LINE PROMOTE_728x90.jpg

3 เทคนิคแกะกุ้งขั้นเทพ

การแกะกุ้งอาจเป็นปัญหาสำหรับเพื่อนๆ หลายคน เดี๋ยวก็เปลือกทิ่มนิ้วบ้าง ไม่ก็แกะยาก ไม่รู้จะเริ่มแกะจากจุดไหนดี กว่าจะได้กุ้งไปทำอาหาร เราอาจเสียเวลายืนงงไป 10 กว่านาทีก็เป็นได้ค่ะ และเพื่อไม่ให้