LINE PROMOTE_728x90.jpg

ไหมขัดฟัน ขั้นตอนการดูแลช่องปากที่ละเลยไม่ได้

แค่แปรงฟันอาจไม่เพียงพอต่อความสะอาดภายในช่องปาก เพราะการแปรงฟันจะสามารถขจัดเศษอาหารออกได้เพียง 50 % เท่านั้น การใช้ไหมขัดฟันร่วมกับการแปรงฟัน จะสามารถขจัดสิ่งสกปรกและแบคทีเรียได้ถึง 86% ดังนั้นเพื่อให้ช่องปากมีสุขอนามัยที่ดี ควรขัดฟันด้วยไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละ 1 ครั้งหลังแปรงฟัน เพื่อขจัดคราบหินปูนสะสม

Brushing your teeth is not enough for good oral health since it can remove only 50% of the plaque. Flossing after brushing can help get rid of plaque and bacteria up to 86%. Therefore, it’s recommended to use dental floss at least once a day to remove the plaque as well as to maintain good oral hygiene.

ไหมขัดฟันจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

Dental floss can be divided into 2 categories:

1. แบบเคลือบขี้ผึ้ง จะมีความลื่นให้สามารถขัดฟันได้ง่ายและซอกซอนได้ดี เหมาะสำหรับมือใหม่หัดขัดฟัน ใช้แล้วจะไม่รู้สึกเสียดสีระคายเคือง

Waxed floss: The floss coated with wax makes it easier to slide between your teeth. It’s a good option for all beginners because it won’t cause any irritation.

2. แบบไม่เคลือบขี้ผึ้ง จะมีความคมมากกว่า แต่จะช่วยขจัดคราบได้ดีกว่า เหมาะสำหรับคนที่ขัดฟันมาเป็นเวลานานแล้ว

Unwaxed floss: This variant is thinner and works more effectively to eliminate dental plaque. This choice is recommended for those who floss regularly.

ส่วนของการใช้ไหมขัดฟันก็ต้องใช้อย่างถูกวิธี ไม่งั้นอาจทำให้มีเลือดไหลตามซอกฟันได้

Here are the proper flossing techniques. Improper flossing can cause gum bleeding.

- ดึงไหมขัดฟันออกมาประมาณ 30 เซนติเมตร หรือ 1 ไม้บรรทัด จากนั้นให้พันปลายไหมทั้งสองด้านกับนิ้วชี้ ให้เหลือตรงกลางประมาณ 5-10 เซนติเมตร

- Pull about 30 cm of floss, wrap the floss around index fingers, keep 5-10 cm of floss taut between fingers.

- จับไหมขัดฟันด้วยนิ้วโป้งและนิ้วชี้ จากนั้นค่อยๆ สอดไหมขัดฟันไปตามร่องฟัน ขยับไหมขัดฟันขึ้นลง และโค้งเป็นรูปตัว C รอบๆ ฟัน เมื่อเสร็จแล้วให้ทำต่อกับฟันซี่ต่อไปจนครบทั้งปาก

- Hold the floss with your thumb and index finger, then gently slide the floss between the teeth up and down and curve the floss around the base of each tooth. Do the same with other teeth.

- ควรระวังอย่าขัดแรงเกินไป อาจทำให้เกิดบาดแผลบริเวณเนื้อเยื่อรอบๆฟันได้ หรือถ้าขัดเบาเกินไปอาจทำให้เศษอาหารหรือคราบหินปูนยังติดอยู่ตามซอกฟัน

- Try not to floss with too much pressure, otherwise you’ll cause inflammation to the gumline around your teeth. However, if you don’t use any pressure while flossing at all, the plaque or food impaction between your teeth won’t be completely removed.

ทำความสะอาดช่องปากกันอย่างดีแล้วก็ต้องอย่าลืมไปพบทันตแพทย์ทุกๆ 6 เดือน เพื่อตรวจเช็คสุขภาพฟันและช่องปากอย่างละเอียด เพราะฟันเรามีแค่เซ็ตเดียวต้องดูแลรักษาให้ดี ป้องกันการเกิดฟันผุ หรือคราบหินปูนเกาะสะสม และทำร้ายไปถึงโพรงประสาทฟัน

Apart from the oral hygiene routine, it’s recommended to visit the dentist every 6 months for a comprehensive dental check-up. We’ve only got a set of permanent teeth so we should take care of them to prevent tooth decay or dental plaque build-up which causes damaged pulps.

>>ช็อปไหมขัดฟันเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดี<<

>>Shop dental floss for good oral hygiene<<

แท็ก: