LINE PROMOTE_728x90.jpg

กินอย่างไรให้ห่างไกลวัณโรค

นอกจากปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่กำลังสร้างปัญหาด้านสุขภาพระบบทางเดินหายใจ จนสร้างปรากฏการณ์หน้ากากอนามัยขาดตลาด ทราบหรือไม่คะว่ามีโรคติดต่อร้ายแรงอีกชนิดหนึ่งที่ติดต่อโดยการสูดเอาอากาศที่มีเชื้อเข้าไป ซึ่งทุกคนน่าจะคุ้นชื่อกันดี คือ "วัณโรค" นั่นเอง

Apart from the PM 2.5 pollution phenomena that’s been deteriorating your respiratory system so much that all face masks have gone sold out recently, there’s another just-as-bad disease that could be passed through the contaminated air you breathe and might be fatal for your health. This disease is known as “tuberculosis”.

เมื่อ 20 ปีก่อน วัณโรคเป็น 1 ใน 10 สาเหตุของการตายที่สำคัญที่สุด แต่เนื่องจากสามารถป้องกันได้และรักษาให้หายขาดด้วยยาได้แล้ว จึงไม่จัดอยู่ในสิบสาเหตุการตายที่สำคัญ แต่ปัจจุบันกลับได้รับความสนใจจากองค์การอนามัยโลก เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นและเชื้อเริ่มดื้อยาเพิ่มมากขึ้นด้วย ประมาณการว่ามีคนเสียชีวิตจากโรคนี้ถึง 1.7 ล้านคนทั่วโลกเมื่อปีผ่านมา และในจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10 ล้านคน ราว 600,000 คน ติดเชื้อวัณโรคที่ดื้อต่อยาบำบัดหลัก

Just over 20 years ago, tuberculosis or “TB” was ranked as 1 of the 10 main causes of death. However, due to its preventability and curability through common medications, this disease is no longer a main cause of death at present. Still, tuberculosis is currently under the watch list of World Health Organization (WHO) as there have been a higher number of the infected and the bacteria causing tuberculosis to become more resistant to antibiotics. Last year, this disease claimed 1.7 million lives around the world approximately. And among the 10 million newly infected people, about 600,000 have the bacteria which are resistant to the main medications.

วัณโรคนั้นแตกต่างจากติดเชื้อแบคทีเรียชนิดอื่นๆ เนื่องจากเชื้อวัณโรคสามารถอยู่ในร่างกายผู้ป่วยได้เป็นเวลานาน โดยไม่แสดงอาการแต่อย่างใด เรียกว่าวัณโรคระยะแฝง ทั่วโลกมีผู้ป่วยที่เป็นวัณโรคระยะแฝงอยู่ประมาณ 2,000 ล้านคน โดยสถิติเฉลี่ยแล้ว 10% ของวัณโรคระยะแฝงจะพัฒนาไปเป็นวัณโรคปอดภายใน 10 ปี สามารถติดต่อสู่บุคคลอื่นทางละอองเสมหะขนาดเล็ก ซึ่งอาจจะเกิดจากการไอ จาม หรือพูด ซึ่งละอองเสมหะเหล่านี้ สามารถมีชีวิตลอยอยู่ในอากาศหลายชั่วโมง และเมื่อมีผู้สูดเข้าไปจะเข้าสู่ถุงลมปอดและเกิดการอักเสบได้ สำหรับร่างกายของคนปกติที่มีภูมิคุ้มกันแข็งแรง จะควบคุมเชื้อวัณโรคให้สงบนิ่งได้ โดยไม่มีอาการและยังไม่แพร่เชื้อ แต่ในผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือเด็กเล็กเชื้อก็อาจจะแสดงอาการเบื้องต้น เช่น ไอเรื้อรังนานกว่า 3 สัปดาห์ โดยไอมีเสมหะหรือมีเลือดปน มีไข้ต่ำๆ อ่อนเพลีย รู้สึกเบื่ออาหาร น้ำหนักตัวลดลง และมีเหงื่อออกมากในตอนกลางคืน ...แต่ไม่ต้องกลัวนะคะ หากมีอาการข้างต้นและสงสัยว่าจะติดเชื้อ ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคและรับยารักษาก็สามารถหายขาดได้ค่ะ

Bacteria causing tuberculosis are different from other types as they can remain inside the host body for a long period of time without manifesting any symptoms known as “latent tuberculosis” or a dormant stage. Currently, there’re approximately 2,000 million people around the globe who have this bacteria in the dormant stage. Statistically, 10% of the latent tuberculosis could develop to the active tuberculosis within 10 years. In the meantime, the infected could infect other people through tiny particles of phlegm and other airborne particles such as coughing and sneezing. The bacteria can stay alive in the air for hours and when another person inhales the contaminated air, the bacteria will penetrate deep into the lung’s alveoli causing it inflammable. For people with healthy immune system, the body will fight against the bacteria and keep it under control so there won’t be any symptoms. For those with impaired immune system as well as kids, however, there might be some signs of early stage symptoms such as coughing for more than 3 weeks consecutively without phlegm or with a bit of blood, low fever, fatigue, loss of appetite, loss of weight and unusual night sweat… But don’t you worry… If you’re experiencing one or some of these symptoms and thinking that you might be infected with TB, the best option is meet your general physician or doctor to diagnose and get a treatment at the earliest opportunity. Tuberculosis can be cured after all.

สำหรับการป้องกันวัณโรค ในทางการแพทย์แนะนำให้รักษาสุขภาพให้แข็งแรง ด้วยการออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ใช้สารเสพติดทุกชนิด และควรตรวจเอกซเรย์ปอดเป็นประจำทุกปี รวมทั้งฉีดวัคซีนบีซีจี (BCG) ให้ทารกแรกเกิดทุกราย ซึ่งวัคซีนชนิดนี้ สามารถป้องกันวัณโรคชนิดรุนแรงในเด็กเล็กได้ สำหรับผู้ป่วยนอกจากรับยารักษาโรคอย่างต่อเนื่อง ก็ควรอยู่ในห้องที่แสงแดดส่องถึง มีอากาศถ่ายเทสะดวก และควรแยกห้องนอนต่างหาก ไม่ควรออกไปในที่ชุมชนและแออัด หากมีความจำเป็นต้องออกไปข้างนอก ควรสวมหน้ากากอนามัย ปิดปากทุกครั้งเวลาไอหรือจาม งดสิ่งเสพติดทุกชนิด เช่น เหล้า บุหรี่ หันมารับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย โดยควรรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เช่น ผัก ผลไม้ ไข่ และเนื้อสัตว์ อีกทั้งยังควรพักผ่อนให้เพียงพออีกด้วย

To prevent tuberculosis, it’s advisable to keep yourself healthy by working out regularly, eating healthy food and having enough rest. It’s also crucial to avoid usage of any narcotic drugs. And most importantly, have a lung checkup and x-ray annually. For new born babies, it’s highly recommended to have a BCG vaccination as this vaccine could help prevent a severe type of tuberculosis in small children. For TB patients, apart from taking the right medications regularly, they’re recommended to stay in a room where sunlight can reach and has good air circulation. The infected patients should stay in a separate room/area from other people in the house and shouldn’t go to a crowded public area. If there’s a need to go outside, wear a mask and cover the mouth every time you cough or sneeze. Consumption of all alcoholic beverages and smoking are not recommended. Eat healthy by having your “5 a Day” especially vegetables, fruit, eggs and meat. And make sure you have enough rest.

>>ช็อปเลย<<

>>Shop Now<<

อย่างไรก็ดีนักวิจัยทางการแพทย์ในสหรัฐอเมริกาได้ค้นพบว่า “วิตามินซี” ช่วยเสริมประสิทธิ ภาพของยาบำบัดวัณโรคในการทดลองกับหนูทดลอง ขณะที่มหาวิทยาลัยโคโลราโดของอเมริกาก็เพิ่งค้นพบว่า สารแมคโครเฟลกซ์ ที่อยู่ในขมิ้นช่วยปราบวัณโรคชนิดที่ดื้อยาลงได้ ซึ่งปกติขมิ้นก็เป็นสมุนไพรที่ใช้ปรุงอาหารของชาติต่างๆ หลายชาติ และเป็นที่ยอมรับกันว่ามีสรรพคุณต่อต้านการอักเสบ เป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระ และรวมทั้งต่อต้านมะเร็งด้วย

However, medical researchers in the USA have discovered while testing with lab rats that “vitamin C” can help enhance medications used to treat tuberculosis. While the University of Colorado in the US has just discovered that macro-flax contained in turmeric can get rid of drug-resistant tuberculosis. Turmeric is a type of herbal root that has long been used as a cooking ingredient in many countries and widely accepted for its anti-inflammatory quality. It also contains antioxidants and is believed to act against cancer.

วัณโรคอาจจะดูเป็นโรคร้ายแรงและติดต่อกันได้ง่าย แต่ประเด็นที่สำคัญที่สุดคือ โรคนี้สามารถควบคุมได้และมียารักษาให้หายขาด ซึ่งผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้ยาอย่างเคร่งครัด รับประทานทุกวันอย่างต่อเนื่องถึงแม้จะรู้สึกว่าอาการดีขึ้นหรือไม่มีอาการแล้ว ก็ห้าม เพิ่ม ลด หรือหยุดยาเองโดยไม่มีคำสั่งจากแพทย์ เพื่อป้องการการดื้อยา รวมทั้งต้องดูแลตัวเองและป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่นด้วย ส่วนความเสี่ยงการติดเชื้อวัณโรค ขึ้นกับความแข็งแรงของแต่ละบุคคล ถ้าเรามีร่างกายที่แข็งแรง และเคยได้รับวัคซีนบีซีจี (ตั้งแต่เกิด) แล้ว ร่างกายก็สามารถจัดการกับเชื้อวัณโรคได้

While tuberculosis is regarded as a serious infectious disease, the most significant thing is to know that it can be cured as long as the patients strictly take their medications as advised by their doctors even when the symptoms start to disappear. TB patients shouldn’t stop or increase the amount of medications by themselves without the doctor’s prescription. This is to prevent the bacteria resistance to antibiotics. Moreover, nobody can take better care of yourself than you. And one should be cautious not to spread the disease to other people. The risk of getting infected depends on each person’s overall health and immune system. If you’re healthy and had a BCG shot after you were born, your body will have a much higher chance of keeping the disease at bay.

โดยปัจจัยที่ทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรงคือการออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่ดีให้ครบ 5 หมู่ ทั้งโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ผัก ผลไม้และไขมันดี เพียงแค่นี้คุณก็จะแข็งแกร่งพร้อมรับมือกับสารพัดโรค สารพัดมลภาวะที่ล้อมรอบตัวอยู่แล้วค่ะ ให้ Tops online เป็นส่วนหนึ่งในตัวช่วยเรื่องอาหารการกินของคุณ สด สะอาด ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว ส่งตรงถึงบ้าน...จัดให้แบบรวดเร็วทันใจค่ะ

The key factor of keeping yourself healthy is to have your 5 a day including protein, carbohydrate, vegetables, fruit and good fat. Simply follow this recommendation and you’ll stay healthy and able to fight any germs or diseases around you. Let Tops online help you stay fit with our variety of clean, fresh and healthy food. Simply click at our products and you’ll have them right at your doorstep. Express delivery service is available for our valued customers.

>>ช็อปเลย<<

>>Shop Now<<

App Dowload_NEW REVISE(LINE)_LINE CARD.j

บทความมาใหม่

บทความมาแรง