LINE PROMOTE_728x90.jpg

อินทผลัม ผลไม้ทรงคุณค่าแห่งเดือนรอมฎอน

แม้ว่าอาหารจะเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ แต่สำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามทั่วโลก เมื่อเข้าสู่ช่วงเทศกาลแห่งรอมฎอนหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งคือ “เทศกาลถือศีลอด” ของทุกๆ ปี การละเว้นการทานอาหารหรือเครื่องดื่มใดๆ ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจวบจนพระอาทิตย์ตกดินเป็นเวลา 29-30 วัน จึงเป็นบททดสอบแห่งศรัทธาที่ท้าทายอย่างยิ่ง ครั้งนี้แอดมินจะมาบอกเล่าสาระน่ารู้ของพิธีถือศีลอดของชาวมุสลิม รวมถึงเรื่องราวของ “อินทผลัม” ผลไม้ที่พี่น้องชาวมุสลิมนิยมทานเพราะเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้ประทานลงมาให้แก่มวลมนุษยชาติค่ะ


>>ช็อปสินค้าอาหารสำหรับเดือนรอมฎอน<<


ที่มาของประเพณีถือศีลอด


ตามความเชื่อของผู้นับถือศาสนาอิสลาม “รอมฎอน” หรือ เราะมะฎอน เป็นชื่อเรียกเดือนที่ 9 ตามปฏิทินฮิจเราะญ์ หรือปฏิทินจันทรคติของอิสลาม และเป็นเดือนที่สำคัญสุดเดือนหนึ่งของอิสลามิกชน เพราะเชื่อว่า เป็นเดือนที่ “พระอัลลอฮ์” ได้ประทานคัมภีร์อัลกรุอาน (พระวจนะของพระเจ้า) แก่ “ท่านศาสดา นบีมุฮัมมัด” เพื่อใช้สอนและเป็นดั่งเข็มทิศนำชีวิตของอิสลามิกชนเป็นครั้งแรก เพราะฉะนั้นเมื่อเข้าสู่เดือนแห่งรอมฎอน ผู้นับถือศาสนาอิสลามจะปฏิบัติตนตามคำสอนอย่างเคร่งครัด รวมถึงประพฤติตนให้อยู่ในศีลธรรมอันดี งดเว้นการกระทำต่างๆ ที่นำไปสู่ความชั่วและฝ่าฝืนพระเจ้า โดยจำแนกออกเป็น


1. การกระทำโดยมือ : ไม่ทำร้ายหรือก่อขโมย

2. การกระทำโดยเท้า : ไม่เดินไปสู่สถานที่ต้องห้ามและผิดอบายมุข

3. การกระทำโดยตา : ไม่ดูสิ่งลามกอนาจาร

4. การกระทำโดยปาก : ไม่พูดจาโกหกโป้ปด นินทาว่าร้าย

5. การกระทำโดยหู : ไม่ฟังเรื่องไร้แก่นสาร หรือฟังเรื่องนินทาผู้อื่น


สำหรับในประเทศไทย สำนักจุฬาราชมนตรี ได้ประกาศให้วันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1442 ตรงกับ วันอังคารที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2564 ผู้นับถือศาสนาอิสลามจะเริ่มถือศีลอดและปฏิบัตหลักปฏิบัติ 5 ประการ และในช่วง 10 คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนจะถือว่าเป็นช่วงเวลาอันประเสริฐที่ชาวมุสลิมจะสั่งสมความดีด้วยหัวใจ และจะออกไปยังมัสยิดเพื่อประกอบศาสนากิจ เรียกว่า “เอียะติกาฟ” (Itikaf) กระทั่งสิ้นสุดเดือนรอมฎอน ชาวมุสลิมจึงออกมาเฉลิมฉลองในวัน “อิฎิลฟิตรี” (Eid al-Fitr) เดือนที่ 10 ต่อจากเดือนรอมฎอน ซึ่งเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นใหม่ที่ผาสุก


วัตถุประสงค์ของการถือศีลอด


การถือศีลอด เป็นภารกิจส่วนหนึ่งในเดือนรอมฎอนที่ผู้นับถือศาสนาอิสลามปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวมุสลิมได้ตระหนักถึงความลำบาก อุปสรรค และความทุกข์ยากของการดำเนินชีวิต เพื่อฝึกจิตใจให้เกิดความอดทน รู้จักยับยั้งสิ่งเร้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความหิวโหยและความลุ่มหลง อย่างไรก็ตาม ชาวมุสลิมที่สามารถถือศีลอดได้จะต้องบรรลุศาสนภาวะก่อน (เพศชายมีอายุ 15 ปี และเพศหญิงเมื่อเริ่มมีประจำเดือน)


ส่วนผู้ได้รับการยกเว้นคือ คนชรา คนป่วยเรื้อรังที่ผ่านการวินิจฉัยแล้วว่าไม่หาย หญิงมีครรภ์ คนที่มีร่างกายไม่แข็งแรง และผู้ที่ใช้แรงงานหนัก เช่น งานแบกหาม เพราะการถือศีลอดอาจเป็นอันตรรายต่อสุขภาพได้ กล่าวได้ว่าผู้ถือศีลอดจะต้องพร้อมทั้งกายและใจค่ะ นอกจากการถือศีลอด ชาวมุสลิมต้องกล่าวปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์ และนบีมูฮำหมัดเป็นศาสนทูต ทำการบริจาคทาน (ซะกาต) ดำรงละหมาด และ ประกอบพิธีฮัจญ์ ณ นครมักกะฮ์ อีกด้วย


การทานอาหารในช่วงถือศีลอด