LINE PROMOTE_728x90.jpg

ชวนไหว้พระ 5 วัด ขอพรปีใหม่ 2562


ใกล้เข้าสู่เทศกาลปีใหม่อีกครั้งแล้วค่ะ สำหรับปีใหม่ 2562 นี้ หลายท่านคงจะวางแผนเตรียมหาสถานที่เคาท์ดาวน์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และหากชาวกรุงท่านไหนที่ยังไม่มีแพลนจะไปเที่ยว วันนี้แอดมินเลยมาเชิญชวนไปทำบุญต้อนรับปีหมูทองที่จะมาถึงนี้กันดีกว่าค่ะ

รับรองว่าแต่ละวัดเดินทางสะดวก และมีกิจกรรมให้ร่วมทำบุญได้แน่นอนค่ะ

Here we are and it’s the New Year season again. For the year 2019, many of you may already have planned where to go for your “countdown” party and if you are a Bangkokian who still has no idea where to go, we have some nice suggestions for you that would make a wonderful start of your Year of Pig.

We guarantee that each location is easily accessible and has plenty of activities for merit-makers like you.

1.วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (วัดภูเขาทอง) - Wat Saket Ratchawora Mahawiharn (Golden Mountain)

ขอบคุณภาพจาก rattanakosinislandguide

ตั้งอยู่ริมคลองมหานาค และคลองรอบกรุง แขวงบ้านบาตรตัดกับคลองบางลำพู เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เป็นวัดเก่าแก่ สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยอยุธยา

สิ่งที่โดดเด่นมากของวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ก็คือพระบรมบรรพต โดยได้เริ่มสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 และแล้วเสร็จในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ความสูงประมาณ 77 เมตร ด้านบนสุดบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ค่ะ

Located by the bank of Mahanak and Robkrung canals at Ban Bat sub-district (flanked by Banglamphoo canal), Pomprabsattruphai district. It is an old historic temple constructed in the Ayutthaya period.

Remarkable feature of Wat Saket (the Golden Mountain) is the man-made mountain known as “Phra Borommabanphot” which was first constructed during the reign of King Rama 3 and completed in the reign of King Rama 5 (King Chulalongkorn) with the height of 77 meters. The top of this mountain is where the Buddha’s relics are kept.

2.วัดราชนัดดารามวรวิหาร - Wat Ratchanaddaram Worawiharn

ขอบคุณภาพจาก wikimedia.org

วัดต่อมา อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกันค่ะ เป็นวัดที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ด้วยเป็นที่ตั้งของโลหะปราสาท ซึ่งมีหลงเหลือเพียงแห่งเดียวของโลกเท่านั้น

วัดแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ซึ่งพระองค์ทรงทรงสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแก่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าหญิงโสมนัสวัฒนาวดี จึงทรงพระราชทานนามว่าวัดราชนัดดาราม เมื่อปี พ.ศ. 2386 ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากมาย อาทิ พระอุโบสถ, พระวิหาร, ศาลาการเปรียญ, กำแพงแก้วและศาลาราย, หอระฆัง, เขาพระฉาย ฯลฯ

Our next temple is not that far from the first one. It has truly outstanding features. To begin with, it is where the world’s last remaining metal castle (Loha Prasat) is located.

This temple was first constructed under the order of King Rama 3 of the Chakri dynasty to celebrate and honor Princess Somanass Waddhanawathy (later became the Queen consort of King Rama 6) hence bestowed the name “Wat Ratchanaddaram” in 1843. Inside the temple, there are a number of exceptional architectural wonders such as the main hall, the shrine, the sermon hall, the crystal walls and Sala Rai, the bell tower, Khao Phra Chai, etc.

3.วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร - Wat Arun Ratchawararam Ratchawora Mahawiharn

ขอบคุณภาพจาก nattawatsugus10