LINE PROMOTE_728x90.jpg

รวม 5 น้ำมันดีต่อสุขภาพ มากคุณประโยชน์

ไขมัน หนึ่งในอาหารหลัก 5 หมู่ ซึ่งเป็นสารอาหารสำคัญและจำเป็นต่อร่างกายที่ทุกๆ คนควรได้รับในแต่ละวันนะคะ เพราะไขมันนั้นเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานสูง และมีประโยชน์ต่อร่างกายหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย ช่วยห่อหุ้มอวัยวะภายในที่สำคัญและมีส่วนช่วยในการดูดซึมวิตา