LINE PROMOTE_728x90.jpg

แนะนำ 5 กิจกรรมทำร่วมกันในช่วงวันออกพรรษา

ในช่วงปลายปีแบบนี้ก็มีอีกหนึ่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสำหรับพระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนชาวไทย ซึ่งก็คือวันออกพรรษา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 นั่นเองค่ะ โดยวันออกพรรษาเป็นวันที่พระสงฆ์สิ้นสุดระยะการจำพรรษาเป็นเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8) จึงเป็นโอกาสอันดีที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะเข้าวัดทำกิจกรรมทางธรรมร่วมกันหลังจากที่พระสงฆ์ได้จำพรรษามาเป็นระยะเวลากว่า 3 เดือน โดยวันออกพรรษาก็มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “วันมหาปวารณา” ซึ่งเป็นวันที่เปิดโอกาสให้พระสงฆ์ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นค่ะ


At the end of the year, there’s another important day in Buddhism for all Buddhist monks and the lay Buddhists. This major event is End of Buddhist Lent Day which falls on the 15th waxing moon day of the 11th lunar month. End of Buddhist Lent Day signifies the end of Buddhist Lent when monks return to their daily routines after 3 months of retreat (the 1st waning moon day of the 8th lunar month). So, it would be a great opportunity for the lay Buddhists to gather altogether at the temple and participate in religious activities after over 3 months of rain-retreat period that the monks stay in monastery. End of Buddhist Lent Day is also called “Maha Pavarana Day” as it enables the monks to preach and guide laypeople to observe their conducts.


นอกจากนั้นในช่วงวันออกพรรษาเหล่าชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธก็จะมีกิจกรรมที่ทำร่วมกันอีกมากมาย ดังนั้นวันนี้แอดมินก็จะมาแนะนำ 5 กิจกรรมในวันออกพรรษา เพื่อเป็นไอเดียให้กับชาวพุทธยุค 5G มาร่วมสร้างบุญกุศลให้กับตัวเอง และบริวารทั้งหลายค่ะ ส่วนกิจกรรมเสริมผลบุญในช่วงวันออกพรรษาจะมีอะไรบ้างนั้น ไปชมกันเลยค่ะ


In addition, there’re a lot more events that the lay Buddhists celebrate together on End of Buddhist Lent. Here’s a list of 5 activities to do on the End of Buddhist Lent Day for the Buddhists in the 5G era to gain more charisma for yourself and others. Join us to explore the activities for Buddhists on the End of Buddhist Lent Day.


>>ช็อปสินค้าทำบุญสำหรับวันออกพรรษา<<

>>Shop ceremonial set for End of Buddhist Lent Day<<


กิจกรรม “ตักบาตรเทโว”

“Tak Bat Devo”


ตักบาตรเทโว หรือการตักบาตรเทโวโรหณะ อีกหนึ่งประเพณีไทยที่มักทำร่วมกันในช่วงหลังวันออกพรรษา 1 วัน ซึ่งจะตรงกับเช้าของวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 โดยมีความเชื่อว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อมาแสดงอภิธรรมเทศนาโปรดมารดาในเทวโลก ชาวพุทธจึงจัดกิจกรรมตักบาตร เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองต้อนรับพระพุทธเจ้าเสด็จลงมา โดยไม่ได้นัดหมายกันมาก่อน จนประพฤติปฏิบัติกันมาถึงปัจจุบันนี้ค่ะ สำหรับอาหารพิเศษที่เตรียมไว้สำหรับกิจกรรมการตักบาตรเทโว ก็คือข้าวต้มมัด และข้าวต้มลูกโยนค่ะ ถ้าเพื่อนๆ คนไหนสนใจอยากร่วมกิจกรรมนี้ล่ะก็จดลิสต์เตรียมของไว้ได้เลยนะคะ


Tak Bat Devo is also known as “Tak Bat Devo Rohana”. It’s one of the Thai traditional events celebrated among the Buddhists a day after End of Buddhist Lent or early morning of the 1st waning moon of the 11th lunar month. People believe that on this day, the Lord Buddha descended from Tavatimsa Heaven after delivering a sermon to his mother. So, the Buddhists arrange alms-giving ceremony to celebrate the return of the Lord Buddha without a prior appointment. This event has been held from the past until nowadays. Special foods that the Buddhists prepare for the ceremony are “Khao Tom Mud” and “Khao Tom Luk Yon”.


ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ

Make merit and dedicate to the deceased


หรือถ้าเพื่อนๆ คนไหนยังกลัวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อยู่ล่ะก็…การทำบุญตักบาตร เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ อย่างเช่นบรรพบุรุษ หรือวิญญาณเร่ร่อน ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ชาวพุทธมักจะทำร่วมกันในเช้าวันออกพรรษาค่ะ โดยในช่วงวันออกพรรษามีความเชื่อที่บอกเล่าต่อๆ กันมาว่าเป็นวันที่พระเจ้าเปิดโลกทั้ง 3 โลก อันประกอบไปด้วยสวรรค์ภูมิ โลกมนุษย์ และนรกภูมิ ให้ต่างมองเห็นซึ่งกันและกัน จึงเป็นโอกาสอันดีที่พวกเราจะได้อุทิศส่วนกุศลผลบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วค่ะ


In case that you fear of the Covid-19 pandemic still, making merit and dedicating to the deceased such as your ancestors or the wandering spirit should be the ideal activity for you. The lay Buddhists usually make merit in the morning of End of Buddhist Lent. The belief that has been told from generations to generations is that on this day, the Lord Buddha opened up all realms namely heaven, earth, and hell to enable people living in each realm to see one another. So, you should take this occasion to dedicate the merit you’ve made to your deceased ancestors.