LINE PROMOTE_728x90.jpg

5 สิ่งที่ไม่ควรนำมาใส่บาตร

ในช่วงต้นเดือนสิบแบบนี้ อีกวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ ก็คือวันออกพรรษาค่ะ หลังจากที่พระสงฆ์อยู่ประจำที่หรือในวัดแห่งเดียวตลอด 3 เดือน ในฤดูฝนที่ผ่านมา เมื่อถึงวันสิ้นสุดในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ก็คือวันออกพรรษานั่นเองค่ะ โดยหลังวันออกพรรษา 1 วัน ชาวพุทธอย่างเราก็จะมีการทำบุญ ที่เรียกว่าตักบาตรเทโวค่ะ

Another important Buddhist day in the beginning of October is the end of Buddhist Lent Day. After the monks have stayed in the temple during the rainy season for the past 3 months, on the 15th waxing moon day of the 11th Lunar month is called the end of Buddhist Lent day. To commemorate this event, Buddhists will go to the temple and offer alms which is called “Tak Bat Devo”.

ตักบาตรเทโว นับว่าเป็นประเพณีวัฒนธรรมไทยที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน มาจากคำเต็มว่า ตักบาตรเทโวโรหณะ ซึ่งแปลว่า การหยั่งลงจากเทวโลก เป็นการตักบาตรเนื่องในโอกาสที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

โดยมีพระสงฆ์จำนวนมาก เดินลงบันไดจากมณฑปพระพุทธบาท ลงมารับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งจากพุทธศาสนิกชน โดยอาหารที่นิยมตักในวันนั้น นอกจากข้าวและอาหารคาวหวานธรรมดาแล้ว ก็จะมีข้าวต้มลูกโยนด้วย ซึ่งบางท่านสันนิษฐานว่าในครั้งนั้นผู้คนรอใส่บาตรกันแออัดมาก เข้าไม่ถึงพระ จึงใช้ข้าวก่อหรือปั้นโยนลงบาตร การตักบาตรเทโวจึงเป็นการทำบุญอย่างมโหฬารของพุทธศาสนิกชนนับแต่นั้นมา

“Tak Bat Devo” alm offering is an imitation of Lord Buddha’s descent from heaven to the earth. The rows of Buddhist monks then walk down from the Mondop to receive alm offering from people. Some people assumed that at that time it was very crowded and hard to offer food to the passing monks. So, they made rice balls and gently throw to the alms bowls. Since then, “Tak Bat Devo” becomes a huge alm offering events among Buddhist.

แม้ว่าการตักบาตรจะสามารถทำได้ง่าย ไม่ได้มีพิธีอะไรมากมาย แต่ก็มีข้อปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยอยู่เหมือนกันทราบหรือไม่คะว่าในการตักบาตรมี 5 สิ่งที่ไม่ควรนำมาใส่บาตร ที่นอกจากไม่เพิ่มบุญ อาจยังได้บาปอีก ชาวพุทธอย่างเราควรรู้ไว้ มีอะไรบ้างตามมาดูเลยค่ะ

Even though alm offering is easy and requires less preparation, but there are monks’ rules about eating and forbidden food that us, as a Buddhist, need to know before offer food to the monks. Here are 5 foods that you must not or should not offer to the monks.

ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื้อสด

Rice grain, fresh meat, and dry food

ตามพระวินัยแล้ว พระสงฆ์ไม่สามารถทำอาหารเองได้ และพระท่านไม่ควรเก็บอาหารไว้ข้ามวัน ถ้าจะถวายจึงควรเป็นของที่ฉันได้ทันที อย่างไรก็ตามการถวายอาหารเหล่านี้ ควรถวายให้กับวัดเพื่อเก็บเข้าโรงทานจะเหมาะกว่า ไม่ควรนำมาใส่บาตรค่ะ

According to monk’s rules, a monk cannot cook and should not store food overnight. That is the reason why you should offer cook meal or ready to eat food directly to the monk. Rice grain, fresh meat and dry food should be given to the temple’s kitchen instead.

เงิน

Money

ใช่แล้วค่ะ พระรับเงินถือว่าผิดพระธรรมวินัย หรืออาบัติ ชาวพุทธท่านใดอยากถวายปัจจัยควรนำไปถวายกับวัดหรือหยอดตามตู้จะดีกว่า

A monk cannot receive money. It is against the monk’s rules. If you would like to offer money to the monk, you should donate directly to donation counter or donation’s box inside the temple.

เนื้อต้องห้าม 10 ชนิด

10 Forbidden meats

เนื้อมนุษย์ เนื้อช้าง เนื้อม้า เนื้อสุนัข เนื้องู เนื้อราชสีห์ เนื้อเสือโคร่ง เสือเหลือง เสือดาว เนื้อหมี แต่โดยส่วนใหญ่เนื้อสัตว์เหล่านี้แอดมินว่าเราคงไม่ค่อยนิยมบริโภคกันอยู่แล้ว ดังนั้น อย่านึกอุตรินำเนื้อสัตว์เหล่านี้ไปใส่บาตรหรือถวายพระเด็ดขาดเลยนะคะ :(

There are 10 forbidden meats that you must not offer in alm offering which are meats from human, elephant, elephant, horse, dog, snake, lion, tiger, yellow tiger, leopard, and bear. Normally these 10 forbidden meats are uncommon in Thailand.

ผลธัญพืชที่มีเมล็ด

Grains

ผลธัญพืชที่มีเมล็ด เป็นสิ่งที่ไม่ควรนำไปถวายพระหรือตักบาตร เพราะถือว่าเมล็ดเหล่านั้นยังสามารถให้กำเนิดชีวิตได้อยู่ ถ้าต้องการจะถวายควรจะต้องเอาเมล็ดออกก่อน หรือหั่นเป็นชิ้นให้พร้อมรับประทาน

Grains should not be offered because it is considered that grains can give birth to a new live unless you take the seed out or cut it into small pieces.