LINE PROMOTE_728x90.jpg

5 ซอสดิปรสเด็ดจิ้มมันฝรั่งทอด

มันฝรั่งทอด อาหารว่างทานเล่นจากทางฟากฝั่งทวีปยุโรปที่ในตอนนี้กลายมาเป็นของกินเล่นที่ฮอตฮิตกันทั่วโลกแล้ว เพิ่มความฟินในการกินมันฝรั่งทอดไปอีกขั้น ด้วยการรับประทานคู่กับซอสดิ