LINE PROMOTE_728x90.jpg

GI Thailand สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย

หลายท่านคงสงสัยว่า GI Thailand คืออะไรใช่ไหมคะ?

Getting to Know GI?
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI : Thai Geographical Indication คือเครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าที่มาจากแหล่งผลิตเฉพาะเจาะจง โดยคุณภาพหรือเอกลักษณ์ของสินค้านั้น เป็นผลมาจากการผลิตในพื้นที่ดังกล่าว จึงเปรียบเสมือนเป็นแบรนด์ของท้องถิ่น ที่บ่งบอกถึงคุณภาพและแหล่งที่มาของสินค้า
GI: Thai Geographical Indication is a symbol that represents products from a specific location, where the location provides the product with a unique quality and reputation. Therefore, GI represents a brand of locality, signifying a products quality and place of origin.

สำหรับประเทศไทย กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ออกตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยให้แก่ผู้ผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งอยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชน ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชน
For Thailand, the Department of Intellectual Property issues the GI logo for the producers of GI products produced in a particular geographical area. The aim of this initiative is to develop the economy of communities, elevate the quality of lives of those who work behind the products and to create local sustainability.

วันนี้แอดมินจะพาไปรู้จักกับ 19 สินค้า GI จากทั่วประเทศไทย ตั้งแต่ภาคเหนือจนถึงภาคใต้ จะมีอะไรน่าสนใจบ้างนั้น ตามมาเลยค่ะ

If you haven’t heard about the fantastic Thai products, let me introduce you to 19 GI Thai products. Here is a list of the famous GI Thai products you will love.

สับปะรดนางแล (Nanglae Pineapple)

สับปะรดพันธุ์น้ำผึ้ง โดดเด่นด้วยผลทรงกลมป้อม เปลือกบาง เนื้อละเอียด เส้นใยน้อย เนื้อเหลืองเหมือนน้ำผึ้ง ขึ้นชื่อเรื่องหวานฉ่ำเป็นพิเศษ ต.นางแล แหล่งปลูกสับปะรดที่ให้ผลผลิตคุณภาพดี มีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขา ลาดเอียง ดินจึงระบายน้ำได้ดี ไม่ทำให้เกิดโรครากเน่า
Nanglae Pineapple is round in shape with thin skin, fine flesh less fibers, and is renowned for its juicy sweet taste. Honey-like in color, it is grown in the Nanglae sub-district of Chiang Rai Province where the abundant sources of water supply and the piedmont land topography contribute to a good soil drainage system.

กาแฟดอยตุง (Doi Tung Coffee)

กาแฟพันธุ์อาราบิกา ที่ดูแลอย่างใส่ใจตั้งแต่การบำรุงดิน และกำจัดศัตรูพืช ปลูกในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง เก็บเกี่ยวเฉพาะผลกาแฟสุกได้ที่ด้วยมือทีละผล ก่อนนำไปคั่วเป็นกาแฟสูตรต่างๆ จนได้กาแฟกลิ่นหอม รสชาติกลมกล่อม
Doi Tung Coffee is an Arabica strain of coffee grown in the Doi Tung Royal Development Project in Chiang Rai Province. The coffee trees are carefully managed from soil enrichment to pest management before the beans are handpicked and sent for roasting according to the Doi Tung formula. The results are a deliciously aromatic coffee with a well-rounded taste.

กาแฟดอยช้าง (Doi Chaang Coffee)

กาแฟพันธุ์อาราบิกา ที่ปลูกในหุบเขาดอยช้าง ต.วาวี อ.แม่สรวย เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยว เกษตรกรจะเลือกปลิดผลกาแฟสุกและสมบูรณ์เต็มที่ด้วยมือทีละผล ก่อนนำไปตาก เก็บบ่ม และสี เพื่อผลิตกาแฟสาร คัดแยกเมล็ดตามขนาด จากนั้นคั่วในเครื่องคั่ว-บด โดยผู้ชำนาญจนได้กาแฟดอยช้างที่หอม รสชาติ