LINE PROMOTE_728x90.jpg

GI Thailand สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย

หลายท่านคงสงสัยว่า GI Thailand คืออะไรใช่ไหมคะ?

Getting to Know GI?
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI : Thai Geographical Indication คือเครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าที่มาจากแหล่งผลิตเฉพาะเจาะจง โดยคุณภาพหรือเอกลักษณ์ของสินค้านั้น เป็นผลมาจากการผลิตในพื้นที่ดังกล่าว จึงเปรียบเสมือนเป็นแบรนด์ของท้องถิ่น ที่บ่งบอกถึงคุณภาพและแหล่งที่มาของสินค้า
GI: Thai Geographical Indication is a symbol that represents products from a specific location, where the location provides the product with a unique quality and reputation. Therefore, GI represents a brand of locality, signifying a products quality and place of origin.

สำหรับประเทศไทย กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ออกตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยให้แก่ผู้ผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งอยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชน ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชน
For Thailand, the Department of Intellectual Property issues the GI logo for the producers of GI products produced in a particular geographical area. The aim of this initiative is to develop the economy of communities, elevate the quality of lives of those who work behind the products and to create local sustainability.

วันนี้แอดมินจะพาไปรู้จักกับ 19 สินค้า GI จากทั่วประเทศไทย ตั้งแต่ภาคเหนือจนถึงภาคใต้ จะมีอะไรน่าสนใจบ้างนั้น ตามมาเลยค่ะ

If you haven’t heard about the fantastic Thai products, let me introduce you to 19 GI Thai products. Here is a list of the famous GI Thai products you will love.

สับปะรดนางแล (Nanglae Pineapple)

สับปะรดพันธุ์น้ำผึ้ง โดดเด่นด้วยผลทรงกลมป้อม เปลือกบาง เนื้อละเอียด เส้นใยน้อย เนื้อเหลืองเหมือนน้ำผึ้ง ขึ้นชื่อเรื่องหวานฉ่ำเป็นพิเศษ ต.นางแล แหล่งปลูกสับปะรดที่ให้ผลผลิตคุณภาพดี มีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขา ลาดเอียง ดินจึงระบายน้ำได้ดี ไม่ทำให้เกิดโรครากเน่า
Nanglae Pineapple is round in shape with thin skin, fine flesh less fibers, and is renowned for its juicy sweet taste. Honey-like in color, it is grown in the Nanglae sub-district of Chiang Rai Province where the abundant sources of water supply and the piedmont land topography contribute to a good soil drainage system.

กาแฟดอยตุง (Doi Tung Coffee)

กาแฟพันธุ์อาราบิกา ที่ดูแลอย่างใส่ใจตั้งแต่การบำรุงดิน และกำจัดศัตรูพืช ปลูกในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง เก็บเกี่ยวเฉพาะผลกาแฟสุกได้ที่ด้วยมือทีละผล ก่อนนำไปคั่วเป็นกาแฟสูตรต่างๆ จนได้กาแฟกลิ่นหอม รสชาติกลมกล่อม
Doi Tung Coffee is an Arabica strain of coffee grown in the Doi Tung Royal Development Project in Chiang Rai Province. The coffee trees are carefully managed from soil enrichment to pest management before the beans are handpicked and sent for roasting according to the Doi Tung formula. The results are a deliciously aromatic coffee with a well-rounded taste.

กาแฟดอยช้าง (Doi Chaang Coffee)

กาแฟพันธุ์อาราบิกา ที่ปลูกในหุบเขาดอยช้าง ต.วาวี อ.แม่สรวย เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยว เกษตรกรจะเลือกปลิดผลกาแฟสุกและสมบูรณ์เต็มที่ด้วยมือทีละผล ก่อนนำไปตาก เก็บบ่ม และสี เพื่อผลิตกาแฟสาร คัดแยกเมล็ดตามขนาด จากนั้นคั่วในเครื่องคั่ว-บด โดยผู้ชำนาญจนได้กาแฟดอยช้างที่หอม รสชาติกลมกล่อมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น
Doi Chaang Coffee is an Arabica strain of coffee grown in Doi Chaang Valley in the Wawee district of Chiang Rai Province. Once it’s time to harvest, the farmers will handpick the ripe coffee cherries individually, before they are dried, fermented, hulled and sorted according to size. The roasting process is done in a machine by expert roasters until the unique taste and aroma are achieved.

ข้าวแต๋นลำปาง (Khao Tan Lampang)

ด้วยจุดเด่นทางภูมิศาสตร์ของ จ.ลำปาง ที่มีพื้นที่เป็นแอ่งกระทะ และมีปริมาณฝนตกต่ำกว่าจังหวัดอื่นในภาคเหนือ ทำให้มีอากาศร้อนอบอ้าวตลอดทั้งปี จึงตากข้าวแต๋นได้แห้งสนิท ข้าวแต๋นลำปางทำจากข้าวเหนียวพันธุ์ กข.6 (ข้าวเหนียวขาว) หรือข้าวก่ำ (ข้าวเหนียวดำ) ภูมิปัญญาของชาวล้านนาที่นำข้าวเหนียวมาขึ้นรูป ก่อนจะนำไปตากแห้ง และทอดจนพองตัวสวย ราดด้วยน้ำอ้อย หวานหอม กรอบมัน อร่อยได้ทุกโอกาส
Lampang Province has distinctive geographical characteristics with its basin landscape and lower precipitation compared to other provinces of Northern Thailand. This sweltering climate contributes to the perfectly dried Khao Tan. Lampang Khao Tan is either made of RD6 glutinous rice (white sticky rice) or black glutinous rice. With a recipe that has been honed over time by the Lanna people, the glutinous rice is shaped, dried and fried to perfect crispiness then sprinkled with sugar cane syrup. It is a perfect snack for any occasions.

ข้าวก่ำล้านนา (Khao Kum Lanna)

ปลูกเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อน ที่ราบมีดินอุดมสมบูรณ์ปานกลาง มีดินตะกอนน้ำพัด และมีฤดูหมุนเวียนเหมาะสมกับการปลูกพืชได้งอกงาม ข้าวก่ำล้านนา (ข้าวเหนียวดำ) มีเปลือกสีดำ เมื่อสีแล้วเมล็ดมีสีม่วงหรือดำ นิยมนำมาทำขนมหวาน ในเทศกาลประเพณีต่างๆ ของชาวล้านนา
This black sticky rice can only be grown in the upper northern part of Thailand in 8 provinces: Chiang Mai, Chiang Rai, Lampang, Phrae, Nan, Phayao and Mae Hong Son. This part of Thailand consist of many mountains and hills, with a plain area with medium fertile alluvial soil. It also has seasonal climatic conditions which are suitable for growing rice. Khao Kum Lanna has a black husk, which retains a black or purple colour when milled, and forms the base for traditional Lanna desserts.

มะขามหวานเพชรบูรณ์ (Phetchabun Sweet Tamarind)

จ.เพชรบูรณ์ เป็นพื้นที่ปลูกมะขามหวานที่ดีที่สุดของประเทศไทย ด้วยพื้นที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ มีแม่น้ำป่าสักไหลผ่าน ดินอุดมด้วยฟอสฟอรัส และโปแตสเซียม ที่เหมาะสำหรับปลูกผลไม้ โดยเฉพาะมะขามหวาน มะขามหวานเพชรบูรณ์มีเปลือกสีน้ำตาลเนียน เนื้อหนา สวยสม่ำเสมอ นุ่มเหนียว ไม่แข็งกระด้าง สาแหรกน้อย รสชาติหวานหอม
Phetchabun Province is renowned for the best sweet tamarind in Thailand. The area is a basin landscape with the Parsak River flowing through it, resulting in soil with a high amount of phosphorus and potassium, which a high amount of phosphorus and potassium, which provides the ideal conditions for the cultivation of sweet tamarind. Phetchabun Sweet Tamarind has a smooth brownish skin, with smooth, thick, tender and moist flesh and a deliciously sweet taste and aroma.

ข้าวไร่ลืมผัวเพชรบูรณ์ (Rai Leum Pua Phetchabun Rice)

จ.เพชรบูรณ์ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน มีเนินเขาสลับแอ่งน้ำ พื้นที่ดอนไม่มีน้ำขัง ดินเป็นดินตะกอนน้ำพัดอันอุดมสมบูรณ์ ทำให้ข้าวเหนียวพันธุ์ลืมผัวที่ปลูกบริเวณนี้อุดมด้วยคุณค่าที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ข้าวเหนียวพันธุ์ลืมผัวมีลักษณะเด่นคือเมล็ดสีม่วงดำป้อม เมื่อหุงจะมีกลิ่นหอมเคี้ยวมัน หนึบๆ กรอบนอกนุ่มใน
Phetchabun Province is situated in a complex mountainous area where the hills are located next to a narrow water source and the land rarely experiences waterlogging. The soil in this area is fertile which provides Rai Leum Pua Phetchabun rice with enhanced nutritional value. The distinctiveness of the rice comes from its purplish black colour and short fat grain. The cooked rice is fragrant with a crispy texture on the outside and soft texture on the inside.

ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ (Kaowong Kalasin Sticky Rice)

พื้นที่ปลูกเป็นที่ราบระหว่างภูเขา โอบล้อมด้วยภูเขาทุกทิศทางเป็นวงกลม จึงเป็นที่มาของชื่อ เขาวง พื้นที่เป็นแอ่งกระทะ ดินอุดมด้วยแคลเซียมและซิลิกอน และภูมิอากาศเย็น แห้งแล้ง น้ำน้อย ทำให้ข้าวเหนียวเขาวงเก็บเกี่ยวเร็วกว่าข้าวอื่น ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ เป็นข้าวเหนียวพันธุ์กอเดียว และ กข 6 ปลูกได้เฉพาะนาปี เมื่อนึ่งสุกจะหอมนุ่ม ไม่แฉะติดมือ เก็บไว้ในภาชนะปิดก็ยังอ่อนนุ่ม
The name Kaowong means surrounded by mountains, and takes its name from the landscape of the area the rice is grown in – a flat land surrounded by mountains in a circular shape. In this area, the soil is full of calcium and silicon, and the weather is cool and arid which allows Kaowong Kalasin sticky rice to be harvested sooner than other strains of rice. Kaowong Kalasin is a Gaw Diaw strain and RD6 sticky rice which can only be grown in the wet season. Once cooked, the rice will be soft and fragrant, not mushy and stays soft for hours when kept in a container.

ข้าวฮางหอมทองสกลทวาปี (Sakon Dhavapi Haang Golden Aromatic Rice)

ข้าวกล้องที่ได้จากการแปรรูปข้าวเปลือกเหนียวพันธุ์ กข. 6 หรือข้าวเปลือกพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 จ.สกลนคร มีลักษณะพื้นที่เป็นแอ่งกระทะ ดินเป็นลอนคลื่น มีแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่สำหรับทำการเกษตร จึงเหมาะปลูกข้าวคุณภาพดี ข้าวฮางหอมทองสกลทวาปี มีเมล็ดแกร่งสีเหลืองทอง เรียวใส กลิ่นหอม ผ่านกรรมวิธีการทำข้าวฮางตามประเพณีที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
The Sakon Dhavapi Haang Golden Aromatic Rice is a brown rice made from the Gor Kor 6 and Hom Mali 105 strains of rice and is grown in Sakon Nakorn Provinces, where the land is a basin shape with undulating soil and abundant supply of water, making it perfect for high quality rice production. Sakon Dhavapi Haang Golden Aromatic Rice has a golden colour, fine, slim, strong and clear grains and aromatic characteristics. It is produced in line with the traditions honed by generations of rice farmers in Sakon Nakorn Provinces.

ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ (Surin Hom Mali Rice)

จ.สุรินทร์ มีแหล่งน้ำธรรมชาติ ดินเป็นดินร่วนปนทรายและดินเหนียว ไม่อุ้มน้ำ มีการกักเก็บถ่ายเทน้ำได้ดี และมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ จึงเหมาะปลูกข้าวหอมมะลิสุรินทร์ ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์ กข.15 ขึ้นชื่อเรื่องกลิ่นหอมตั้งแต่ยังเป็นต้นกล้า เมล็ดเรียวยาว ขาวใส เป็นมัน หุงสุกแล้วมีกลิ่นหอม มีสีขาวสวย สัมผัสนุ่มชุ่มลิ้น กินอร่อย
Surin Provinces has natural water sources, sandy soil, loam and clay which contributes to good water drainage, making it suitable for growing Surin Hom Mali Rice. Made from Hom Mali 105 and Gor Kor 15 strains, this rice is renowned for its aromatic scent which is apparent since it begins to sprout. The grains are long, white, clear and glossy, and the aroma is maintained after the rice is cooked while the texture is soft and delicious.

น้ำหมากเม่าสกลนคร (Mak Mao Berry Juice)

น้ำหมากเม่าสกลนคร ผลิตจากผลหมากเม่าหลวงสด บีบอัดแยกน้ำและกาก เพื่อให้ได้น้ำหมากเม่าแท้ น้ำหมากเม่าพร้อมดื่ม และน้ำหมากเม่าเข้มข้น รสชาติหวานอมเปรี้ยว บรรพชนบนเทือกเขาภูพาน จ.สกลนคร มักเตรียมน้ำหมากเม่า เพื่อดื่มระหว่างเดินทางเข้าป่า มีสรรพคุณช่วยแก้ร้อนในและถอนไข้พิษ
Sakon Nakorn Mak Mao Berry Juice is produced from Mak Mao Luang fruit that has gone through the pressing process to separate the juice from the pulp. The taste is sweet and sour with a hint of bitterness. In the past, the Phu Phan mountain people of Sakon Nakorn used to bring Mak Mao Berry juice with them while they went hunting in the forest and they believed that it helped to relieve fever and mouth ulcers.

ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ (Thung Kula Rong-Hai Rice)

ทุ่งกุลาร้องไห้ มีสภาพเป็นแอ่งกระทะขนาดใหญ่ ปลูกพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และ กข. 15 ในพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ การปลูกข้าวในพื้นที่แห้งแล้ง และดินเค็มเช่นนี้ส่งผลให้ข้าวเกิดความเครียดและหลั่งสารหอม ทำให้ข้าวมีกลิ่นหอมจัด เมล็ดเรียวยาวเป็นมัน เมื่อหุงสุกจะนุ่ม มีกลิ่นหอมตามธรรมชาติ
Thung Kula Rong-Hai is a big basin area that covers 5 provinces: Roi Et, Surin, Sri Saket, Mahasarakham and Yasothon Only Khao Dawk Mali 105 and Khao Kor Khor 15 are used. The soil in this area is salty, sandy and lacks nutrition which causes tension in growing the rice and forces the rice to create an aromatic substance that is unique to rice from this area. The rice grain is long, slim and grossy, and has a natural fragrance when cooked.

ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ (Jek Chuey Sao Hai Rice)

ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ ปลูกช่วงฤดูนาปี ในพื้นที่ลักษณะดินเป็นตะกอนน้ำ น้ำไหลผ่านหน้าดินช้า ระบายน้ำไม่ดี ทำให้เกิดการสะสมของเม็ดปูนสีขาว ลักษณะดินเช่นนี้ ทำให้ปลูกข้าวได้คุณภาพดี ข้าวเจ๊กเชย เป็นข้าวพื้นแข็ง หุงขึ้นหม้อ เมื่อหุงสุกแล้วร่วนเป็นตัว นุ่ม ไม่แฉะ ไม่แข็งกระด้าง ไม่เหนียวเละ และไม่บูดง่ายเมื่อทิ้งข้ามวัน
Jek Chuey Sao Hai Rice is grown in Saraburi Provinces during the wet season. The soil in this area is alluvial soil and the water flow rate on this soil surface is slow due to poor drainage. As a result, white calcareous partitions accumulate in the soil which give the unique characteristics to this high quality rice. Jek Chuey Sao Hai Rice is high in amylase and when cooked, the rice is fluffy, soft but not mushy and does not form any sticky lumps. It can be kept overnight without being spoiled.

สับปะรดศรีราชา (Sriracha Pineapple)

สับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย ปลูกในพื้นที่ลาดเนินเขา ที่ราบลุ่ม และที่ราบชายฝั่งทะเลของ จ.ชลบุรี มีฝนตกชุกจากลมมรสุมตะวันออก ทำให้ปลูกสับปะรดศรีราชาได้ผลผลิตดี มีลักษณะเด่นของพันธุ์คือ ผลกลมรี ผลสุกมีสีเขียวอมเหลือง ตาสีดำแบนและตื้น เนื้อละเอียด สีเหลืองอ่อน รสชาติหวาน ฉ่ำน้ำและมีกลิ่นหอม
Sriracha Pineapple is a Pattavia variety of pineapple grown in Chonburi Provinces, where there is a combination of piedmont and plain land connected to the sea. The monsoon brings constant rainfall which is good for Sriracha Pineapple plantation. The distinctive feature of Sriracha Pineapple is its elongated and rounded shape. The ripe fruit has a yellow-green coloured skin with flat black fruitlets and fine, pale yellow, juicy and fragrant flesh.

ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง (Pakpanang Tabtim Siam Pomelo)

โดดเด่นด้วยเนื้อสีแดงคล้ายทับทิม และรสชาติหวานนุ่ม ไม่มีรสขมติดลิ้น ผลสีนวลอมเหลือง เปลือกนุ่ม เรียบเนียน ปลูกใน อ.ปากพนัง ซึ่งเป็นป่าชายเลนน้ำกร่อย ดินเหนียว อากาศไม่ร้อนหรือหนาวจัด ทำให้ได้ผลผลิตส้มโอทับทิมสยามที่มีรสชาติอร่อย เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ อ.ปากพนัง
Outstanding with its ruby red colour, sweet taste, soft texture and no bitterness, Pakpanang Tabtim Siam Pomelo comes in a smooth and soft shell in a yellow creamy colour. It is grown in Pakpanang district in Surat Thani Province where the landscape comprises flooded mangroves, brackish water and clay soil, and the weater is neither too hot or too cold. These elements combine to deliver the great unique taste of Pakpanang Tabtim Siam Pomelo.

ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง (Sangyod Muang Phatthalung Rice)

เปลือกเมล็ดข้าวมีสีฟาง ถ้าเป็นข้าวกล้องมีสีแดงถึงแดงเข้มในเมล็ดเดียว แต่หากเป็นข้าวสารจะมีสีขาวปนแดงแกมชมพูเมล็ดเรียวเล็ก ปลูกในพื้นที่ราบกว้าง มีแหล่งน้ำจากทะเลสาบสงขลาหนุน และมีการทับถมของตะกอน ทำให้ได้ผลผลิตข้าวสังข์หยดที่มีคุณภาพดี
Sangyod Muang Phatthalung Rice’s husk is hay in colour. In its un-milled form, the grains are red to dark red in colour. When milled, the colour is a distinctive mix of white, pink and red. It is grown in Phatthalung province, in a large geographic plain with water from Songkla Lake. The sediment collections at the bottom of the lake basin provide rich nutrients which support the high quality of sangyod rice plantations.

ข้าวเหลืองปะทิวชุมพร (Leuang Patew Chumphon Rice)

ปลูกได้ดีในพื้นที่ลุ่มน้ำขังที่มีดินเค็มน้ำกร่อยหรือพื้นที่ใกล้ทะเล ฝนตกชุกตลอดทั้งปี ข้าวเหลืองปะทิวชุมพร ข้าวพันธุ์พื้นเมืองดั้งเดิมของ อ.ปะทิว เป็นข้าวพันธุ์เหลืองปะทิว 123 ข้าวเปลือกมีเปลือกสีเหลือง ข้าวกล้องมีสีเหลืองอ่อน ส่วนข้าวสารมีเมล็ดเรียวยาวสวย หุงขึ้นหม้อ เมื่อหุงสุกจะร่วนเป็นตัว ไม่เกาะเป็นก้อน รสชาติอร่อย
Leuang Patew Chumphon Rice grows well in wetlands with saline water or in coastal regions where it rains year-round. It is a local rice strain native to Patew district of Chumphon Province. The husk is yellow, and the un-milled, the rice is long in shape. When cooked, the rice has a fluffy texture and a delicious taste with no lumps.

ไข่เค็มไชยา (Chaiya Salted Eggs)

ของดีขึ้นชื่อของ จ.สุราษฎร์ธานี เพราะขนาดใหญ่ ไข่แดงร่วนเป็นทราย หอมมัน เนื้อไข่ขาวนุ่ม ไม่เค็มจัด ไม่คาว มีแหล่งผลิตอยู่ที่ อ.ไชยา ด้วยเป็นพื้นที่เลี้ยงเป็ดขนาดใหญ่ และเป็นที่ราบลุ่ม ฝนตกตลอดปี ติดกับชายฝั่ง มีกุ้งหอยปูปลา ซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ของเป็ด ทั้งยังเสริมด้วยอาหารข้าวเปลือก เพื่อให้ได้ไข่เป็ดคุณภาพเยี่ยม สำหรับนำไปทำไข่เค็มไชยา
A famous product of Surat Thani province, Chaiya salted eggs are produced in the Chaiya district. Home to a large number of duck farm, the area receives rain year-round and is connected to the coast which provides an abundance of shrimp, molluscs, crabs and fish which in addition to rice grains are used to feed the ducks. This diet guarantees the quality of duck eggs which are used to make Chaiya salted eggs.

กาแฟเขาทะลุ (Khaotalu Coffee)

ต.เขาทะลุ มีสภาพอากาศเป็นแบบพิเศษ คือฝนแปดแดดสี่ เนื่องจากได้รับมรสุมจากฝั่งอ่าวไทย - อันดามัน และมีสภาพดินสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุเชิงเขา กาแฟพันธุ์โรบัสต้าที่ปลูกในพื้นที่ ต.เขาทะลุ ใช้เวลาปลูก 11 เดือน และเก็บเกี่ยวเฉพาะผลสุกสมบูรณ์ด้วยมือก่อนนำไปทำเป็นกาแฟสารและกาแฟคั่วบด ทำให้มีเอกลักษณ์แตกต่างจากกาแฟในพื้นที่อื่น ด้วยความเข้ม หนักแน่น และกลิ่นหอมเฉพาะตัว
Khaotalu district, Chumphon Province has unique climatic characteristics. It has 4 months of sunshine and 8 months of heavy rain due to the monsoon from the Gulf of Thailand and Andaman Sea which create very fertile soil. Khaotalu Coffee is a Robusta strain of coffee grown in Khaotalu district. It takes 11 months to grow the coffee cherries before harvest. The harvest is done by hand before the coffee beans are put through the roasting process. The uniqueness of this coffee is its strong taste and distinctive aroma.
สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย เป็นแนวทางที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชน อีกทั้งเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่สร้างความยั่งยืน ให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น อันนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคง
GI is a tool to support community sustainability by protecting intellectual property of certain geographical area. This symbol of quality works to secure the livelihoods of local growers and ultimately drive our nation ahead with stability.
เลือกซื้อสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย ที่นี่
App Dowload_NEW REVISE(LINE)_LINE CARD.j

บทความมาใหม่

บทความมาแรง